Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Pusk s Csaba egyh zmegyei f gondnok besz de a k z s tan vnyit n
[*~ alt *]

Pusk s Csaba egyh zmegyei f gondnok besz de a k z s tan vnyit n

Hadd kezdjem egy szem lyes vallom ssal: megemelem a kalapom minden pedag gus el tt. n nem lenn k r alkalmas, de nem is kell az legyek. Bevallom, pocs k pedag gus lenn k.

K t ok miatt v ltj k ki a csod latomat:

  1. Istent l k l nleges s rendk v li t lentumot kaptak arra, hogy a gyermekek oktat s val foglalkozzanak. Nem mindenkinek adatik ez meg.
  2. A pedag gus munk j nak a t rgya nem holt anyag, hanem l l lek. Ez rt olyan nagy a felel ss ge s a fontoss ga a munk juknak. A gyermekek let k els szakasz ban nagyon fog konyak mindenre. Kiv l vetem nyeskert a sz v k, lelk k. Nem mindegy, hogy mit ltet nk bele. Egyar nt fog konyak a j ra is s a rosszra is.

A gyermek-pedag gus viszony komplex kapcsolat, mely nem mer l ki a sz raz tud sanyag tad s val. A tan r nem csak a besz d vel, de az let vel, a megjelen s vel, a modor val, eg sz letvitel vel is tan t.

Ki teh t a j tan t ? A v lasz, J zus. T le tanuljunk meg tan tani. s ha titeket tan t, akkor j tan rokk v ltok. Ha J zust l tanulok, j l fogok tan tani. Szeretni fognak a di kok, szeretni fognak iskol ba j rni.

A felekezeti iskol k els dleges c lja nem csup n a sz raz tudom nyos tananyag tad sa, hanem kereszty n, istenf l gener ci nevel se. Szem ly szerint erre a m sodikra helyezn m a hangs lyt, mert “mit haszn l az embernek, ha az eg sz vil got megnyeri, de lelk ben k rt vall?” Ha gerinces embereket nevel nk, – nem amiatt nevezik annak, mert j volt matekb l vagy k mi b l, – hanem az rt, mert olyan a jelleme.

Kedves tan t k s tanul k! Tanuljunk teh t J zust l. Mit is? Azt, hogy szel d s al zatos sz v . (Mt 11,29) Ez az k tszavas m dszertana. Ez legyen a tietek is!

K v nom, hogy J zus igazi tan tv nyai tan tsanak iskol inkban, s szeretetben, Isten b lcsess ggel nevelj k gyermekeinket!

Szóljon hozzá