Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Ünnep az 560 éves sárközújlaki református templomban

Ünnep az 560 éves sárközújlaki református templomban

Tevékenyen zajlik a sárközújlaki reformátusok élete. A reformáció ötszázadik évfordulóját nemcsak a múltra tekintve töltik, hanem terveznek, hiszen Istenben van reménységük. Hálát adtak az 560 éves templomért, az új haranglábért, kopjafát avattak, kerítést és parkot hoztak létre, valamint az új parókia építésébe is belefogtak.

Vasárnap délután 13 órakor Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke vitte az örömüzenetet a 80. zsoltár utolsó két verse alapján: „és mi nem térünk el tőled! Eleveníts meg minket, és mi imádjuk nevedet. Seregek URa, Istene! Állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk arcodat, hogy megszabaduljunk!” Történjen bármi, a zsoltáros soha nem fog elfordulni Istentől, mert tudja, hogy egyedül Isten tartja meg őt, Ő ad életet, megújulást. Isten mindent meg tud adni, hiányainkat tökéletesen pótolja, és az Ő ragyogása rajtunk keresztül is kész másokra áradni. Éppen ezért ne engedjük, hogy az ördög keverje a kártyákat az életünkben, hanem engedjük ott Istent munkálkodni! – szólt a püspöki felhívás, biztatás.

Nagy Erika köszöntésében mindenkit üdvözölt, mindent elmondott, és még hallgatva is hosszúnak tűnt mindazoknak a tevékenységeknek a sora, ami a kisváros református gyülekezetében történik.

Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese a Példabeszédek Könyve 10. részének 7. verse alapján köszöntött: „Az igaznak emlékezete áldott, a hamisak neve pedig semmivé lesz.” Az Isten templomában az emlékezés drága lehetőségéről szólt, biztosítva mindenkit abban, hogy jó helyen vannak.

Magyar Lóránd parlamenti képviselő beszédében a hálaadás mellett kiemelte, mi magyarok nem albérlők, hanem tulajdonosok vagyunk hazánkban, Sárközújlakon, Partiumban.

A magyarországi testvérgyülekezetek, Szendrő és Szendrőlád, képviselete is együtt ünnepelt a sárközújalkiakkal, verssel és énekekkel szolgálva, majd a jenlevő lelkipásztorok mondtak igei köszöntőt.

A istentisztelet után felszentelték a haranglábat, áldást kérek az épülő paplakra és a kopjafát avattak, amely az 1911-ben elbontott templomból megmaradt fából készült.

Szóljon hozzá