Történelmi pillanat – konfirmáció Túrterebes–Szőlőhegyen

Zsúfolásig telt 2023. május 21-én vasárnap, a Túrterebes – Szőlőhegyi református templom. Az ünneplők történelmi pillanatnak lehettek szem és fültanúi, hiszen a tavalyi év júniusában felszentelt új református templomban még nem volt konfirmáció.

Három fiatal, Buglyos Barbara Anita és Kovács Jenifer a Túrterebes – Szőlőhegyi gyülekezet tagja, valamint Néma Krisztián a Túrterebesi gyülekezet tagja tettek bizonyságot hitükről.

Elek Arnold lelkipásztor, Pál apostolnak a Korinthusiakhoz intézett levele 13 részének 1 – 2. veresei alapján hirdette az Úr igéjét:

,,Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom.És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.”

Kiemelte, hogy ami igazán értelmet és értéket ad az életünknek, az a szeretet. Mennyire tudjuk becsülni, tisztelni és szeretni egymást. Konfirmálni 2023-ban nem azt jelenti, hogy ismerem a Heidelbergi káté mind a 129. kérdésének válaszát, hanem azt, szeretem Jézust, Istent s ez által szeretni tudom a másik embert is. Az ifjak kellő alapossággal és felkészültséggel válaszoltak az igehirdetést követően a nekik feltett kérdésekre. Áldott együttlét, örömteli pillanatok voltak ezek, melyek azt hirdetik az egyházmegye legfiatalabb templomának jelene és jövője van. Az istentisztelet végén lelkipásztor megköszönte mindenkinek a bizalmat, a lelki ajándékokat.

Vélemény, hozzászólás?