Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Tolnay Istv n nagyk rolyi esperes h sv ti p sztorlevele
[*~ alt *]

Tolnay Istv n nagyk rolyi esperes h sv ti p sztorlevele

“- n lek s ti is lni fogtok-” (Jn 14, 19)

A kereszty n ember sz m ra az egyh zi nnepek k z tt jelent s helyet foglal el a H sv t. Ezt ki merem jelenteni annak ellen re is, hogy mi, lelk szek az nnepi igehirdet seink sor n mindig az ppen aktu lis nnepet szoktuk kiemelni, mint legfontosabbat. Persze, minden nagy egyh zi nnepnek megvan a maga saj ts gos zenete (Kar csony a testet lt s, a szeretet s a megbocs t sr l, H sv t a felt mad s, az jj sz let s s r k letr l, P nk sd pedig a megszentel d sr l sz l), m gis a H sv t hordozza mag ban azt a saj ts gos tartalmat, amely a legellentmond sosabb a csup n racion lisan gondolkod h tk znapi ember sz m ra. Ugyanis H sv t k zponti zenet nek, a felt mad snak a val s g t hittel elfogadni nem k pes ember s a felt madt Istenfia k z tt mindaddig m ly szakad k van, am g az ember meg nem pr b lja hittel l tni ezt az nnepet.

Folyamatosan szembes l nk azzal a hozz ll ssal, mely szerint “amire nincs bizony t k, az nem is lehet igaz”. Az rt mondom, hogy folyamatosan, mert tulajdonk ppen ez a v lem ny m r l tezett J zus tan tv nyi k r ben is. Asgy v lem, a kedves olvas k m r kital lt k, kire gondolok: Tam sra, akinek a szavai be p ltek a k ztudatba s az ta sz ll ig v v ltak: “hiszem, ha l tom”. s Tam sban a Biblia tvitt rtelmez se szerint magunkra ismerhet nk. Magyar n, a benn nk felbukkan “k telkedem, teh t vagyok”, a Szent r s kijelent seit puszt n mes sk nyvnek tekint , el t letekkel teli, sz k l t k r hozz ll sunkkal eleve megtagadjuk magunkt l annak a lehet s g t, hogy a H sv t r mh r t meg rts k.

H sv t igazi s r k rv ny evang liuma pedig – b rmennyire is hihetetlennek t nik – nem m s, mint az, hogy a nagyp nteki, emberileg fel sem foghat k nszenved s s megal z kereszthal l ut n J zus felt madt. Tam s azon a napon abban a “kiv lts gban” r szes lt, hogy meg rinthette a “stigm kat”, azaz J zus sebhelyeit, s tal n a sz gyen, a felismer s, a benne is felt mad hit, vagy mindez egy tt arra k sztette t, hogy vall st tegyen: ” n Uram s n Istenem”. A ma k telked ember nek vajon mekkora lm nyre van sz ks ge ahhoz, hogy legal bb nmag nak megadhassa ezt a felismer st?

Tam snak ( s a tam skod knak) a hitbeli felismer s szempontj b l azonban van egy nagy “riv lisa”, ha ugyan illik ilyen kifejez st ilyenkor haszn lni. Ez a valaki szint n tan tv ny, nem is ak rki. Kiemelt st tussal rendelkezik, bizonys got is tesz, re b zza J zus a “kulcsok hatalm t”, j llehet egyszer hal sz volt. P terr l van sz , aki ugyan gy, mint a t bbi, elbukott a hit vizsg j n akkor, amikor a kakas megsz lalt, ugyanakkor megadatott neki a lehet s g arra, hogy az els k k z tt l ssa viszont felt madt testben a Mestert. P ter lelk ben – ha egy kicsit a l lektan seg ts g vel pr b lunk belepillantani – rdekes dolgok j tsz dhattak le. Valami ilyesmi, valahogy gy: “el rultam, megtagadtam, nyugtalann lettem- mi lesz, ha val ban felt mad, hogyan k ri sz mon rajtam az rul somat- menek ljek, vagy maradjak- m gis maradok, elv gre valahol csak n vagyok felel s a t bbiek rt- lesz, ami lesz, j jj n, aminek j nnie kell- megb ntam, tal n megbocs t nekem, ha m gis visszaj n”. S a tal lkoz s val ban nem marad el: a J zus s rj hoz rohan asszonyok ut n a Mester megmutatja mag t P ternek is. Tal lkoz suk pillanat ra P ter m r egy megv ltozott ember, s J zus szel ds ge, az a t ny, hogy itt a szemreh ny snak nincs helye, hanem csak az r mh rnek, P ter lelk ben “pontot tesz az i-re”. Hite oda rett, hogy a “must rmag” hat rain bel l hegyeket tud megmozgatni, s m r a m sodik csod latos halfog s napj n csendes, megb n rz sekkel v laszol Mester nek: “Te tudod, hogy szeretlek t ged”.

Kedves nnepl testv rem! Legyen ez a H sv t sz modra az jj sz letett s nmag ra tal lt P ter hit lm ny nek nnepe. A templomok harangjai s nyitott kapui t ged is h vogatnak, hogy az idei, tal n kev s sikerrel s rem nnyel biztat v els fel nek f radts gos k zdelmei k z tt megnyugv sra tal lj. Az nnep megszokott bev s rl si s locsol si l za mellett vedd el az elfelejtett vagy m lyen magadba z rt hited s haszn ld ki a lehet s get, ahogyan P ter tette. De ha ppen most jutsz el oda, hogy tam skod k telyeid tehetetlens g b l a felt madt Istenfia megismer se fel elindulj, akkor szakadj ki egy kicsit a “val vil gb l” s mer lj el Isten egyszer s g nek s szeretet nek m lys geiben. “Mert aki hisz, az dv z l” (Mk.16,16). 2017-ben, a Reform ci 500. v ben ezekkel a gondolatokkal k v nok minden kedves olvas nak hitbeli meg jul st, lelki felt mad st!

Tolnay Istv n nagyk rolyi esperes

Szóljon hozzá