Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Angol pászmák – Csűry István püspök Angliában

Angol pászmák – Csűry István püspök Angliában

Csűry István és Dan Yarnell, a Nagy-Britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház elöljárója

Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István püspök 2017. április 8-12-én. Jószolgálati körútjára Antal János előadótanácsos kísérte el egyházkerületünk püspökét.

            A látogatás rendjén Csűry István püspök több előadást tartott egyházunk szolgálatáról, és királyhágómelléki testvér-gyülekezeti kapcsolatok kiépítésére ösztönözte a jelenlévőket. Egyházkerületünk püspöke egy nemzetközi értekezlet keretében értelmezte a reformáció európai egyházainak jelenlegi helyzetét, illetve részt vett a Nagy-Britanniai és Írországi Független Protestáns Egyház éves közgyűlésén, melyen kiemelt napirendi pontként szerepelt egyházaink közös szolgálatának kiépítése. Egyházunk vezetője a diakóniai és missziói munkára összpontosítva adott részletes tájékoztatást egyházkerületünk életéről a mintegy száz küldött előtt. A brit államtól független egyház képviselői érdeklődéssel követték a sajátos helyzetünkről szóló előadást, és segítségként ifjúsági csereprogram elindítását, királyhágómelléki lelkészek angliai tapasztalatszerzését, és magyar nyelvű telefonos segélyszolgálat mielőbbi elindítását ajánlották fel a Nagy-Britannia területén élő partiumi és erdélyi munkavállalók részére. További lehetőségként merült fel magyar református gyülekezetek megszervezése brit nagyvárosokban.

            „Őszinte reménységgel tekintünk az egyházkerületünk előtt megnyílt missziós szolgálat elé brit protestáns testvéreinkkel karöltve” – összegezte a jószolgálati út eredményét Csűry István püspök.

  1. április 13.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Tájékoztatási Szolgálata

Szóljon hozzá