Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Angol p szm k – Cs ry Istv n p sp k Angli ban
[*~ alt *]

Angol p szm k – Cs ry Istv n p sp k Angli ban

Cs ry Istv n s Dan Yarnell, a Nagy-Britanniai s rorsz gi F ggetlen Protest ns Egyh z el lj r ja

Angliai protest ns egyh zak k r ben tett l togat st Cs ry Istv n p sp k 2017. prilis 8-12- n. J szolg lati k r tj ra Antal J nos el ad tan csos k s rte el egyh zker let nk p sp k t.

A l togat s rendj n Cs ry Istv n p sp k t bb el ad st tartott egyh zunk szolg lat r l, s kir lyh g mell ki testv r-gy lekezeti kapcsolatok ki p t s re szt n zte a jelenl v ket. Egyh zker let nk p sp ke egy nemzetk zi rtekezlet keret ben rtelmezte a reform ci eur pai egyh zainak jelenlegi helyzet t, illetve r szt vett a Nagy-Britanniai s rorsz gi F ggetlen Protest ns Egyh z ves k zgy l s n, melyen kiemelt napirendi pontk nt szerepelt egyh zaink k z s szolg lat nak ki p t se. Egyh zunk vezet je a diak niai s misszi i munk ra sszpontos tva adott r szletes t j koztat st egyh zker let nk let r l a mintegy sz z k ld tt el tt. A brit llamt l f ggetlen egyh z k pvisel i rdekl d ssel k vett k a saj tos helyzet nkr l sz l el ad st, s seg ts gk nt ifj s gi csereprogram elind t s t, kir lyh g mell ki lelk szek angliai tapasztalatszerz s t, s magyar nyelv telefonos seg lyszolg lat miel bbi elind t s t aj nlott k fel a Nagy-Britannia ter let n l partiumi s erd lyi munkav llal k r sz re. Tov bbi lehet s gk nt mer lt fel magyar reform tus gy lekezetek megszervez se brit nagyv rosokban.

” szinte rem nys ggel tekint nk az egyh zker let nk el tt megny lt misszi s szolg lat el brit protest ns testv reinkkel kar ltve” – sszegezte a j szolg lati t eredm ny t Cs ry Istv n p sp k.

  1. prilis 13.

A Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let

T j koztat si Szolg lata

Szóljon hozzá