Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / T bbsz r s nnep Aranyosap tiban

T bbsz r s nnep Aranyosap tiban

2017. m jus 15- n t bbsz r s nneps gre ker lt sor egy szak- Kelet magyarorsz gi sz p faluban, Aranyosap tiban.

VII. alkalommal tartott k meg itt a Magyar Vil gtal lkoz : A vid k napja nev rendezv nyt. Eml koszlopot avattak K rolyi G sp rnak s K lvin J nosnak a reform ci 500 ves vfordul ja alkalm b l, ugyanakkor sor ker lt a N gyeshat rmenti Kultur lis Tal lkoz ra is. A Szatm ri Reform tus Egyh zmegy t sz p sz mban k pviselt k: ott volt a lelk szk rus, a gyermekk rus, nekeseink s lelk szeink k z l is t bben. K sz nj k a k peket Higyed Emili nak.

“Aranyosap ti eml kparkj ban gy ny rk d nk a cs nak alak eml kjelekben, amelyek K lvint s K rolit id zik. A reform ci 500 alkalm val tvehettem a Karitat v B ke-D jat, melyet a Magyar Vil gtal lkoz Szervez bizotts ga, a Falvak Kult r j rt Alap tv ny s a Panor ma Vil gklub adom nyozott. Egyh zker let nk a Fels – Tisza V lgye Vid kfejleszt si Egyes let s a Falvak Kult r j rt Alap tv ny r sz r l Min s gi V djegyet rdemelt ki.” – rja bejegyz s ben az esem nyr l Cs ry Istv n p sp k nk.

B KENYILATKOZAT

A VII. Magyar Vil gtal lkoz n megtartott
Vall sok P rbesz de F rum r sztvev inek b kenyilatkozata
Aranyosap ti, 2017. m jus 15.

Mi, a VII. Magyar Vil gtal lkoz , -Vid k napja rendezv ny- “Vall sok p rbesz de” t m j tan cskoz s r sztvev i, a Reform ci 500 ves jubileuma alkalm n, s a n gyeshat rmenti kultur lis tal lkoz helysz n n k z s ll spontunkat s felh v sunkat a k vetkez kben adjuk k zre:
Mindenekel tt Isten ir nti h l val llap tjuk meg azt, hogy “Az Asr kegyelmess ge az, hogy m g nincsen v g nk; mivel nem fogyatkozik el az irgalmass ga!” (Jeremi s Siralmai 3,22.)

Az Ige jrafelfedez se s annak magyarul hirdet se jelentette a megmarad st a nemzet sz m ra akkor, amikor h d t s rt sz nd kok pusztul sunkon munk ltak. H l val eml kez nk mindazokra, akik az elm lt 500 vben az Ige hirdet s vel s az abb l fakad rt kekkel gazdag tott k, er s tett k az orsz got s a nemzetet. Kult r nk megtart er .

A t rt nelem vihara sokmindent elsodort, de l lekben mind g egyek maradtunk. A VII. Magyar Vil gtal lkoz is ezt az egy v taroz st szolg lja. Alkalom arra, hogy tal lkozzon a vid k a k zponttal, az eldugott kicsi falu a vil gv rossal, magyar a magyarral. Mert lni igaz n csak egy tt, egym ssal, egym s rt rdemes, hat rtalan szeretetben.

Valljuk, hogy a glob lis m reteket lt diabolos, a nagy sz tdob l egym s ellen ford t er i ellen ben a dial gus, az egy asztalhoz l k p rbesz de lehet az egyetlen b k s megold s, ahogyan ezt a mai tan cskoz son is gyakoroltuk a kereszt ny vall s felekezeteinek r sztvev i s az iszl m vall s muszlim k pvisel je eszmecser j n.

“A j vend a b ke ember ” (Zsolt rok k. 37,37.) Ez rt h vunk mindenkit, aki egy ilyen j vend rt k sz glob lisan gondolkodni s lok lisan cselekedni. K sz a b k s mindennapok rt im dkozni s dolgozni.

Aranyosap ti, 2017. m jus 15.

Al r k:

1. Cs ry Istv n
2. Nick Ferenc
3. Dr. Tanka L szl
4. Dr. Fischl Vilmos
5. Higyed Istv n Levente
6. Bokor Bal zs
7. Daruka Mih ly
8. Bodn r Imre
9. Czuh J nos
10. Oroszki Szabolcs
11. Husz r va
12. Kov cs L szl
13. Szliman Ahmed
14. Jo G za
15. Kir ly Lajos
16. Dr. Idr nyi Zolt nn
17. Tolnai Istv n
18. Orosz Mih lyn
19. Dr. T lgyes Margit
20. P csi Gyula
21. P csi Gabriella
22. P csi Gyula Marcell
23. Zsuk Bernadett
24. Sitin Poll k Marg
25. Higyed J nos M ty s

Tov bbi r szletek:

Szóljon hozzá