Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Templomszentel si, h laad alkalom lesz Szamosdobon

Templomszentel si, h laad alkalom lesz Szamosdobon

A Szamosdobi Reform tus Egyh zk zs g fel j tott templom rt adunk h l t Istennek, 2017. szeptember 10.- n d lel tt 10 rakor, a reform ci 500.esztendej ben.

Bizonys ga ez annak, hogy az 1530-ban alakult reform tus gy lekezet Isten kegyelm b l mindm ig fennmaradt s hirdeti Isten dics s g t.

“Szemem m r nyitva van, s f lemmel figyelek az im ds gra ezen a helyen. Kiv lasztottam s megszenteltem ezt a h zat, az rt itt lesz a nevem r kk , itt lesz a szemem s a sz vem is mindenkor.” (2Kr n. 7,15-16)

“Menjetek be kapuin h la nekkel, udvaraiba dics rettel! Adjatok h l t neki, ldj tok nev t!” (Zsolt. 100,4)

H la van a lelk nkben, hiszen e kicsi, de ldozathoz , reform tus gy lekezet, m r 3 esztendeje, elkezdte a jav t si munk latokat s, v gre megpihenhet az t v g n, s Isten fel j tott hajl k ban sz lalhat meg Isten ig je, s felcsend lhetnek ism t az si h laad zsolt rok.
Isten el tt elcsendesedve adunk h l t, az egyh z Ur nak, Isten nknek, gondvisel szeretet rt, amely lehet v tette a Szamosdobi Reform tus Templom fel j t s t. A gy lekezet r gi v gya v lt val ra e megval s t ssal.

Az nneps gen, Isten Ig j t Ft. Cs ry Istv n p sp k r hirdeti, Nt. Kiss J zsef egyh zmegyei f jegyz r k sz nt besz det mond, azut n M sz ros Mih ly helybeli lelkip sztor, k sz nti a gy lekezet vend geit s h veit, s ismerteti a k zelm lt fel j t si esem nyeit.
A megjelent lelkip sztorok igei k sz nt st ld st, mondanak, azut n a gy lekezeti k rus nekekkel s versekkel dics ti Istent.

Az ilyen alkalmak azt fejezik ki sz munkra, hogy van m g let ott, ahol az embereket megmozgatja az Isten ir nti buzg s g s szeretet, ahol fel j tj k Isten h z t, a templomot.

Az Asr Isten ldja meg gazdagon mindazokat, akik sz v k n hordozz k az Isten egyh z nak sors t, j v j t.

Isten legyen a dics s g mindez rt!

Mindenkit szeretettel h vunk s v runk, a h laad nneps gre, s azut n a gy lekezeti h zban egy szeretetvend gs gre ahol s tem nyt, d t ket stb. fogyaszthatnak az egybegy ltek!

Tisztelettel s szeretettel, M sz ros Mih ly lelkip sztor, a gy lekezet gondnoka s presbit riuma. B kess g Istent l!

Szóljon hozzá