Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / „… tegyetek tanítvánnyá minden népet!” – Konfirmáció Batizon

„… tegyetek tanítvánnyá minden népet!” – Konfirmáció Batizon

Forrás: Friss Újság

Öt lány és négy fiú vált önálló tagjává a százhetvenhat lelket számláló Batizi Református Egyházközségnek a konfirmáció által. A tegnapi ünnepi alkalomra zsúfolásig megtelt a templom.

Elek György

A konfirmándusok a lelkipásztorral az élükön vonultak be a templomba, énekbe foglalt imádsággal kérve Istent, hogy adja áldását további életükre.

Király Lajos lelkipásztor azt az alapigét olvasta fel, amit a konfirmándus gyerekek nagy részének a keresztelőjén is felolvasott: „Jézus közel ment hozzájuk, és ezt mondta: Atyám minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És ne feledjétek: Én mindennap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik.” (Máté 28, 18–20). A lelkipásztor kifejtette, hogy az ember életében vannak olyan rítusok, amelyek végigkísérik az életét. Ilyen a keresztelő, a házasságkötés és ilyen a konfirmáció is. Arnold van Gennep Átmeneti rítusok című könyvében van leírva, hogy a természeti népek ifjait egy időre elválasztottak a szüleiktől, különböző próbákat kellett kiállniuk ahhoz, hogy felnőtté válhassanak. Amikor egy családban valaki konfirmál, vagy egy pár házassági esküt tesz, a családtagok azt remélik, hogy elkezdődik a boldog élet. A boldogság tőlünk is függ. Minden egyes ünnepi eseménynél vannak jó és kevésbé jó dolgok. Ezek hozzátartoznak az élethez, a rítusok az életet jelképezik. A konfirmándus fiatal fel kell hogy tegye magának a kérdést: ki vagyok, és mi a célom az életben? El kell gondolkodni azon, milyen célokat tűzünk ki magunk elé, és mit kell tennünk azért, hogy ezek a célok elérhetők legyenek, emlékeztetett az igehirdető, rámutatva arra, hogy a ma embere sokszor van egyedül a számítógéppel és a telefonnal, de hiányzik az a fajta egyedüllét, amikor megpróbálja átgondolni az életét, megpróbál megoldást keresni az élet nagy problémáira. Az ember mindig eljut valahova, mindig elér egy-egy célt, de a lényeg mindig az, hogyan tovább, mi lesz ezután. Minden rítus a személyiségfejlődés és az ember önmagára találásának a lehetősége — hangsúlyozta a lelkipásztor.

Újszerű konfirmációi szertartásnak voltak részesei az alkalomra érkezett hozzátartozók, vendégek és egyháztagok. A konfirmándusok nem arra fognak emlékezni, hogy több órán át izgultak a nagy tömegben és a melegben, hanem arra, hogy ezentúl ők döntenek majd sorsukról, az egyházhoz fűződő viszonyukról. Az egyház egyik szerepe az összetartozás megerősítése, a most konfirmációi esküt tett fiataloktól is függ, hogy a kis létszámú egyházközség erősödni vagy gyengülni fog.

Szóljon hozzá