Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

A Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségei és lelkészfeleségei őszinte együttérzésüket és részvétüket fejezik ki Balla Gábor vámfalui, egykori nagykolcsi lelkipásztor és kedves családja felé, felesége

Balla Andrea

elhunyta miatt érzett fájdalmukban.

Szolgálatkész lelkészfeleségnek ismertük, aki örömmel és alázattal élte meg Józsué hitvallását: ”Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.”

Örökké a szívünkben él! Emléke legyen áldott!

Jézus mondta: „Én élek és ti is élni fogtok

Szóljon hozzá