Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Reformátusok Szatmárért

Reformátusok Szatmárért

Forrás: Hírlap

„Szülõföldjükért felelõsséget vállaló, a Szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintõ alulírott személyek arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy az országhatár által szétszabdalt történelmi Szatmárt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élõ szatmári emberek szellemi-leleki egyesítését.” Ezzel a nemes elhatározással gyûlt össze az elmúlt hétvégén huszonhat ember Jármiban a határ mindkét oldaláról Fölöp István országgyûlési képviselõ hívó szavára. Esperesek, polgármesterek, lelkészek, mûvészek, vállalkozók stb. a közös identitás és a szatmári térségért tenni akarás jegyében létrehozták a Reformátusok Szatmárért közhasznú egyesületet, elnöknek az ötletgazda országgyûlési képviselõt Fülöp Istvánt választották az alapító tagok.

Az egyesület olyan célokat tûz ki maga elé, melyek egyszerre válaszolnak korunk kihívásaira és viszik tovább a szatmári régió legértékesebb hagyományait. Ezek közül sorolt fel néhányat a frissen megválasztott elnök: a szatmári régió kulturális, szellemi energiáinak összefogása; az országhatár mindkét oldalán élõ szatmári emberek kulturális, lelki egyesítése; közös pályázatok készítése; világi és egyházi találkozók szervezése; testvértelepülési kapcsolatok kialakítása; a térség földrajzi, irodalmi, gazdasági stb. turistaútjainak kiépítése. Az egyesület adminisztratív székhelye Fábiánházán lesz, de a jövõben kihelyezett üléseket terveznek a határ mindkét oldalán. A határ innensõ oldaláról dr. Végh Balázs Béla egyetemi adjunktus, az egyik szervezõ, Kovács Sándor esperes, Sipos Miklós, Nagykolcs és Vetés polgármesterei, valamint alulírott vettünk részt az alapító ülésen. Minden résztvevõ örömét fejezte ki, hogy ebben a nemes ügyben munkálkodhatott és annak a reményének adott hangot, hogy a történelmi Szatmár vármegye eszmeisége és reformátusainak egymásra találása határon átívelõ híd lesz és lélekben újra egy lesz a szétszakított vármegye.
Török József

Szóljon hozzá