Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Reformációi emléknap evangélikus testvéreinknél

Reformációi emléknap evangélikus testvéreinknél

Cikk: Friss Újság – Karikás Enikő

Fotók:  Pálffy Tamás Szabolcs

Fontos Isten igéjének az ügye az evangélikus-lutheránus egyházközségben és a hívek életében.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából A reformáció szele ma is fúj 1517–2017 címmel szervezett reformációi emléknapot a Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközség. A tegnapi ünnepi, úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök (Kolozsvár) hirdette Isten igéjét. A rövid történelmi visszatekintést követően a prédikációja egyszerű és világos volt: akkor szolgálja nemzete javát az egyház, ha Isten szerinti lelki házat épít, és természetesen az ige, Jézus Krisztus mindennél előbbre való kell hogy legyen. Az egyházi elöljáró megemlítette a testvéregyházak mindenkori segítségét is, tehát mint megfogalmazta, nem véletlen, hogy unitárius, református hívek ezúttal is együtt ünnepelnek. Az eseményen többek között Tolnay István református esperes (Nagykároly), Pálffy Anna-Mária unitárius lelkész (Szatmárnémeti) és Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket. A következő percekben ökumenikus úrvacsoraosztás következett, amikor is az unitárius hagyományoknak megfelelően vallási felekezettől függetlenül bárki — természetesen aki megbánta bűneit — két szín alatti úrvacsorához járulhatott. A vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet, a presbitérium és minden jelenlévő nevében Nagy András gondnok megragadta az alkalmat, és hálával teli mondatokkal köszöntötte Illyés Sándor szatmárnémeti lelkészt és szeretteit, ugyanis a házigazda lelkipásztor és családja életében épp tegnap volt két éve annak, hogy megkezdték szolgálatukat Szatmárnémetiben, az evangélikus-lutheránus egyházközségben.

Dicséret, bizonyság

A nap második felében uzsonnára terítettek a szervezők a Wolfenbüttel utcai imaház udvarán, majd nemsokára harang szava hívta vissza az ünneplőket az imaházba, ugyanis a találkozó második részében a Magyarkécről érkezett Élő kövek együttes tagjainak előadásában alkalomhoz illő zene csendült fel, majd dr. Puskás Csaba családorvos Az én reformációm címmel tett tanúbizonyságot Istenbe vetett hitéről. Az esemény Tóth Attila evangélikus lelkipásztor (Kölcse) záró áhítatával ért véget.

Szóljon hozzá