Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Reform ci i eml knap evang likus testv reinkn l
[*~ alt *]

Reform ci i eml knap evang likus testv reinkn l

Cikk: Friss Asjs g – Karik s Enik

Fot k: P lffy Tam s Szabolcs

Fontos Isten ig j nek az gye az evang likus-luther nus egyh zk zs gben s a h vek let ben.

A reform ci 500. vfordul ja alkalm b l A reform ci szele ma is f j 1517-2017 c mmel szervezett reform ci i eml knapot a Szatm rn meti Evang likus-Luther nus Egyh zk zs g. A tegnapi nnepi, rvacsoraoszt ssal egybek t tt istentiszteleten Adorj ni Dezs Zolt n evang likus p sp k (Kolozsv r) hirdette Isten ig j t. A r vid t rt nelmi visszatekint st k vet en a pr dik ci ja egyszer s vil gos volt: akkor szolg lja nemzete jav t az egyh z, ha Isten szerinti lelki h zat p t, s term szetesen az ige, J zus Krisztus mindenn l el bbre val kell hogy legyen. Az egyh zi el lj r megeml tette a testv regyh zak mindenkori seg ts g t is, teh t mint megfogalmazta, nem v letlen, hogy unit rius, reform tus h vek ez ttal is egy tt nnepelnek. Az esem nyen t bbek k z tt Tolnay Istv n reform tus esperes (Nagyk roly), P lffy Anna-M ria unit rius lelk sz (Szatm rn meti) s Keresk nyi G bor, Szatm rn meti polg rmestere is k sz nt tte az egybegy lteket. A k vetkez percekben kumenikus rvacsoraoszt s k vetkezett, amikor is az unit rius hagyom nyoknak megfelel en vall si felekezett l f ggetlen l b rki – term szetesen aki megb nta b neit – k t sz n alatti rvacsor hoz j rulhatott. A vas rnapi istentiszteleten a gy lekezet, a presbit rium s minden jelenl v nev ben Nagy Andr s gondnok megragadta az alkalmat, s h l val teli mondatokkal k sz nt tte Illy s S ndor szatm rn meti lelk szt s szeretteit, ugyanis a h zigazda lelkip sztor s csal dja let ben pp tegnap volt k t ve annak, hogy megkezdt k szolg latukat Szatm rn metiben, az evang likus-luther nus egyh zk zs gben.

Dics ret, bizonys g

A nap m sodik fel ben uzsonn ra ter tettek a szervez k a Wolfenb ttel utcai imah z udvar n, majd nemsok ra harang szava h vta vissza az nnepl ket az imah zba, ugyanis a tal lkoz m sodik r sz ben a Magyark cr l rkezett l k vek egy ttes tagjainak el ad s ban alkalomhoz ill zene csend lt fel, majd dr. Pusk s Csaba csal dorvos Az n reform ci m c mmel tett tan bizonys got Istenbe vetett hit r l. Az esem ny T th Attila evang likus lelkip sztor (K lcse) z r h tat val rt v get.

Szóljon hozzá