Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / K nyvbemutat s koncert a petty ni templomban
[*~ alt *]

K nyvbemutat s koncert a petty ni templomban

Forr s: frissujsag.ro

A petty ni reform tus templomban mutatt k be tegnap Fazekas L r ndnak a B sz rm nyi csal dr l rt k nyv t. Budean-Mih ly Judit zongorak s ret ben Pap Be ta s f rje, R zvan opera ri kat nekelt.

Zs folts gig megtelt a templom az nnepi esem nyen. Genda Szabolcs h zigazda lelkip sztor J nos evang lium nak els r sz t v lasztotta r vid igehirdet s nek alapig j l. Az igehirdet arra h vta fel a figyelmet, hogy az ige a kezdett l fogva l tezik, de az Asristen az szent fi val, J zussal k ldte el az emberekhez, hogy az ige ltal kapcsolatot tartsunk vele, s megtartsuk mindazt, amit a Szent r s ltal zen sz munkra Isten.

Az igehirdet st k vet en a n sz vets g pal sttal s Bocskai szab s lt nnyel aj nd kozta meg a lelkip sztort. Budai Szabina ismertette a rendezv ny programj t s h vta fel a figyelmet az eml kez s fontoss g ra.

Elek Gy rgy r viden ismertette Fazekas L r nd let tj t, akit eg sz let n t v gigk s rt az a szellem, amit a sz l i h zt l s iskol it l kapott. F ldrajz szakon v gzett, de pr b lkozott irodalommal, volt b nyam rn k, v g l a k k nyesdi iskol nak volt a tan ra. Negyvenn gy v tan ri munk ja sor n foglalkozott n prajzi gy jt ssel, tan tv nyaival egy tt hozta l tre a megye els n prajzi m zeum t. Foglalkozott kutat sokkal, mad r- s meteorol giai megfigyel ssel is. Az Egy nemesi csal d vsz zadai. A B sz rm nyiek Szatm rban c m k tete a nyolcadik olyan k nyv, ami helyt rt neti kutat sainak az eredm nye. Elek Gy rgy ismertette a k tet tartalm t, s felh vta a figyelmet a helyt rt neti munk k fontoss g ra. Azt szorgalmazta, hogy minden k zs gben, minden faluban ki kellene alakuljon egy olyan rtelmis gi csoport, amely elk sz ti a telep l sek hiteles monogr fi j t. Elek Gy rgy elmondta: az, hogy megtelt a templom egy ilyen esem nyen, azt igazolja, hogy sokan szeretnek visszatekinteni a m ltba, hogy er t mer tsenek a j v h z.

Fazekas L r nd arr l besz lt, hogyan j tt az tlet a B sz rm nyiek t rt net nek a meg r s ra. Az 1940-es vekben Szatm rn metiben m g volt B sz rm nyi K roly utca, ugyanis hossz ideig volt a v ros polg rmestere. S rj t a vas t melletti temet ben tal lta meg, ezut n kezdte el a lev lt ri kutat sokat, de a megye t bb telep l s n is kutatott. Nagyon sok seg ts get kapott a Petty nben l B sz rm nyi Magd t l, aki a csal d utols l sarja. B sz rm nyi Magda megk sz nte mindazok munk j t, akik r szt vettek a k nyv megjelentet s ben, valamint a k nyvbemutat megszervez s ben s lebonyol t s ban. A B sz rm nyiek mindig seg tett k a petty ni reform tus egyh zat, s a t le telhet m don is seg ti s seg teni fogja. r l annak, hogy a petty niek elismerik sei munk j t, s m lt k ppen eml keznek az el d kre.

Az nnepi esem nyen jelen volt dr. Kiss S ndor s feles ge, Imola, akik nemr g jelentett k meg S ndor sz l faluj nak, a szil gys gi Nagy- s Kisdob nak a monogr fi j t. Kiss S ndor hangs lyozta, hogy az rt fontos, hogy min l t bb telep l sr l k sz lj n monogr fia, hogy fel tudjuk mutatni t bb vsz zados m ltunkat s az seink ltal teremtett rt keket.

Pap Be ta s f rje, R zvan, a M v szeti Iskola nek- s zenetan rai Budean-Mih ly Judit zongorak s ret ben opera ri kat nekeltek. A tehets ges el ad k m sorukkal elk pr ztatt k a hallgat s got. A petty ni sz rmaz s Pap Be ta nem els alkalommal nekelt abban a templomban, amelyben megkeresztelt k s ahol rendszeresen jelen volt gyermek- s ifj kor ban.

Az istentiszteletet k vet en megkoszor zt k a templom s a gy lekezeti h z fal n elhelyezett eml kt bl kat.

Szóljon hozzá