Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Reform ci Napja a Refiben

Reform ci Napja a Refiben

Reform ci Eml k nnep t nnepelve egy tt hallgatt k Isten szav t a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium tan rai s di kjai, valamit a L ncos templom gy lekezete. Az istentisztelet ut n gimn ziumban tizenkettedikesei p lyav laszt si tan csad son is r szvettek.

Reform ci napj n, h tf d lel tt 10 r t l istentiszteleti k z ss gben voltak a refis di kok s a L ncos gy lekezet tagjai. Szil gyi Bal zs lelkip sztor hirdette Isten Ig j t P l Apostol Korinthusbeliekhez rott M sodik Levele 4. r sz nek 6. verse alapj n: “Mert Isten, aki azt mondta, hogy a s t ts gb l vil goss g ragyogjon, gy jtott vil goss got a sz v nkben, hogy felragyogjon Isten dics s g nek ismerete Krisztus arc n.”

A reform ci igazi vil goss got hozott a tizenhatodik sz zadi egyh z-reform ci kor ban. Ma is Krisztus vil goss g t tov bbadva reform lhatunk. A termodinamika t rv nye hat erre a vil gra, azaz sok minden deform l dik. Az Isten vil g ra ez nem jellemz , n la fejl d s tapasztalhat . Ezt a f nyt kell nek nk kereszty neknek tov bbadni.

Az igehirdet s ut n a gimn zium X.B. oszt ly nak tanul i Higyed Gy ngyi s G l Gy ngyi tan rn k felk sz t s ben nnepi m sort adtak el .

Az istentiszteletet k vet en a K lvin J nos Gy lekezeti H zban az iskola v gz s di kjai k l nb z hivat sban dolgoz szakemberekkel besz lgethettek, t l k k rhettek tan csot j v j ket illet en.

Szóljon hozzá