Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Pusztadar con gy ltek ssze a Dar cok
[*~ alt *]

Pusztadar con gy ltek ssze a Dar cok

Forr s: frissujsag.ro

” r m volt h zigazd nak lenni” – summ zt k a pusztadar ciak, akik id n, az imm r hetedik alkalommal megszervezett tal lkoz n l tt k vend g l a K rp t-medenc b l rkezett dar ciakat, er s tve a hat ron inneni s t li “testv rtelep l sek” sszetartoz s- rz s t.

Egy tal lkoz mindig r m – a tal lkoz s s az egy ttl t r me, k l n sen ha a r g nem l tottak nem csak a k zelebbi szomsz db l, de t bb sz z kilom teres t vols gokb l, az eg sz K rp t-medence ter let r l rkeznek. Ilyen, nem mindennapi vend gesked s h zigazd ja volt Pusztadar c a h t v g n, hiszen a Partium s Szatm r megye egyik kapujak nt is emlegetett telep l s adott otthont a VII. K rp t-medencei Dar cok Tal lkoz j nak. A tal lkoz megszervez s nek tlete k zel t z vvel ezel tt fogalmaz dott meg egy lelkes tibolddar ci csapat fej ben, akik nem csak a t rk pen kutatt k fel a t rt nelmi Magyarorsz g ter let n l v Dar c telep l seket, hanem a val s gban is – hossz tjuk sor n sok-sok, bar ts gg er s d tt ismerets g k t d tt, s az vente megszervezett Dar cok tal lkoz ja is a hat ron inneni s t li “testv rtelep l sek” sszetartoz s- rz s t er s ti, ann l is ink bb, mivel a telep l sek k z tt sok az apr falucska, kis tanyak zs g, ahol csak ilyen alkalmakkor pezsd l fel az let.

Pusztadar con a h romnapos rendezv ny f helysz ne az Ember G za K ria volt – itt “mutatkozott be” a vend geknek n pdallal s -t nccal, n pi kom di val s fon esttel a h zigazda-telep l s s a hozz tartoz falvak (Szamosdara, Pete, Atya); innen indultak s ide rkeztek a Szatm rn meti-n z b l a vend gek s itt besz lgettek k tetlen l, ki-ki saj t Dar ca jellegzetess geit eleven tve fel. Vas rnap kora d lel tt a reform tus templomban gy ltek ssze kumenikus istentiszteletre a vend gek, valamint Pusztadar c reform tus s katolikus k z ss ge – “Pusztadar c im dkoz k z ss ge egy helyen dics rte az Urat” – ahol els k nt Ilonczai Zsombor lelkip sztor k sz nt tte a templomot zs folts gig megt lt jelenl v ket, igehirdet s t J nos evang lium nak soraira p tve. “De nem rt k k ny rg k csup n, hanem azok rt is, akik az szavukra hisznek nbennem; hogy mindny jan egyek legyenek gy, ahogyan te, Aty m, nbennem, s n tebenned, hogy k is benn nk legyenek, hogy elhiggye a vil g, hogy te k ldt l el engem.” – Nem csak e soroknak, de mindennek alapja az egys g, a tizenh rom Dar cr l elj tt egy mar knyi gy lekezet h l t adni, s megk sz nni az letet, az eg szs get, ezt a tartalmas h rom napot, amit egy tt t lt tt nk. llamalap t s nnepe ut n p r nappal m sr l nem eshet sz , mint egys gr l – arr l az egys gr l, amely sszekov csol benn nket. Ugyan gy, mint ahogy sszekov csol benn nket, dar ciakat az az egys g, melynek alapjait Tibolddar con vetett k meg – s ezt az egys get soha fel ne ldozzuk” – pr dik lta.

Moln r Edu rd r mai katolikus lelk sz P l apostol filippiekhez rt level nek egy sor t id zte: “Felejtem ami m g ttem van, s az el ttem l v ut n rugaszkodom. Futok a kit z tt c l fel , annak a hivat snak jutalm rt, amelyre Isten f l lr l h vott”. Van P lnak mit elfelejtenie? Nagyon is, hiszen Saulk nt ld zte az egyh zat s a kereszt nyeket. Nem volt t k letes s ha nem l pett volna t l a m ltj n, nem tudta volna meg rni a f l Asj Sz vets get. De t ll pett a m lton, felejtette ami m g tte van s el re n zett – tegy k ezt mi is, ne visszafel pillantsunk, hanem kezdj nk el el re n zni.” – fogalmazott. Az igehirdet seket, reform tus s r mai katolikus nekeket k vet en G man Mih ly polg rmester dv z lte a jelenl v ket, s mint hangs lyozta: “B szke vagyok Pusztadar cra. Sz p hagyom nyokat s sz p k zs get tudtunk bemutatni vend geinknek – vannak olyan Dar cok, ahol m g csak lmodnak ilyen letmin s gr l, sz vb l k v nom nekik, hogy min l hamarabb rj k el ezt a szintet” – mondta, k l n k sz nve a helyb li gyermekeknek a tal lkoz t sz nes t el ad sokat, s azt a f radhatatlan lelkesed st, amellyel kivett k r sz ket a szervez sb l is. “Isten hozta n ket Szatm r megy ben, ahol k t Dar c is van – s b r m r mindkett vel megismerkedtek (szerk. megj.: a 2015- s tal lkoz nak Kir lydar c adott otthont), visszav rjuk n ket, hogy a megye t bbi k zs g t, t jegys g t is l ss k” – fogalmazott Pataki Csaba tan cseln k, nem rejtve v ka al azt sem: Pusztadar c val ban az egyik legmagasabb letmin s ggel rendelkez k zs ge a megy nek, hiszen: “Aki j l dolgozik, azt a J isten is megseg ti.”

A k sz nt seket k vet en a felvid ki Panyidar cr l rkezett Papp Gabriella ny jtotta t k l nleges aj nd k t: csod latosan nekelt Ave Mariat, majd a pusztadar ci sz nj tsz k r ifjai vitt k egyfajta id utaz sra a jelenl v ket Az aranyszirm vir g c m el ad sukkal, s a templomi nneps g z r momentumak nt Nagydar c, Panyidar c, B lv nyosdar c, Tibolddar c, N dasdar c s Kir lydar c k ld tts ge, valamint a pusztadar ci, darai s atyai reform tus egyh zk zs gek, a helyb li kultur lis egyes let eln ke, a n sz vets g eln ke vett t egy-egy eml klapot s B cs Roz lia-grafik t. A templomb l z szl s felvonul ssal indultak a telep l s k zpontj ban l v parkhoz, ahol Bord s Vanessza szavalat t k vet en a Dar cok k ld ttei egyszerre oldott k meg a nemzeti sz n szalagot (melyb l mindannyian hazavittek egy-egy darabot) s leplezt k le a tal lkoz eml k re ll tott, Pop Nicolae ltal t lgyf b l faragott kopjaf t. “Rem lj k, ellene fog llni az id j r snak, az id nek s a rosszakaratnak, s d dunok inkat is eml kezteti majd a mai napra” – hangzott az ld s, melyet k vet en a Himnusszal z rult az nneps g. “Sokat dolgoztunk tervek s lmok szintj n, azt n egys ggel s sszefog ssal val s g lett ez a tal lkoz itt, Pusztadar con. r m volt h zigazd nak lenni s rem lem, a vend gek is j l rezt k magukat s szeretettel gondolnak majd vissza r nk” – mondta G man Mih ly polg rmester, mik zben a vend gsereg megindult az Ember G za K ria ir ny ba, a b cs eb dre.

Szab Kinga M ria

Szóljon hozzá