Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Presbiteri sz vets gi konferenci n, B k scsab n
[*~ alt *]

Presbiteri sz vets gi konferenci n, B k scsab n

Dr. T th J nos B k s megyei Presbiteri Sz vets gi eln k r megh v s ra 2016. okt ber 22- n, t bb kir lyh g mell ki egyh zmegye mellett a szil gysomly i s a szatm ri egyh zmegye k ld ttei is r sz vettek a B k s megyei Presbiteri Sz vets g szi konferenci j n.

A szil gysomly i egyh zmegy t a megyei P. Sz. eln ke Sz cs J nos eln k r k pviselte a szatm ri egyh zmegy t Ill s Jen P. Sz. eln k s Tar Csaba presbiter k pviselte.

Nyit h tat R kosi Jen rmell ki Esperes r sz vhez sz l besz d vel kezd d tt bibliai verseiben a P l apostol Tim teushoz irt 2-ik level nek a 3-ik r sz 1-9-ig s a 4-ik r sz 5-ik r szeket id zte besz d ben a presbiterek becs letes s h s ges munk j ra h vta fel a figyelm nket,hogy munk nkat s v llalt szolg latunkat teljes odaad ssal v gezz k m g szenved sek s f radts gok r n is.

Az h tat ut n Dr. Husz r P l a Zsinat vil gi eln ke a K lvin szellemis g aktu lis zenet r l besz lt id zve a Szent Biblia P ter ap. els levele 5-ik r sz 2-ik vers t intve, hogy amit tesz nk sz vvel l lekkel tegy k Isten j tetsz se szerint s nem buzg s gb l sem nyer szked sb l.

A presbiterek p ldak pek kell, hogy legyenek v llalva minden feladatot amit az Asr szolg lat ra v gz nk mert m g nem adott olyan teend t amihez ne adna seg ts get mert a feladatokhoz mind g kapunk er t s eg szs get.

Az Asr Isten munkat rs ul h v el benn nket s mi ezt a munk t presbiteri esk nkh z h ven kell v gezz k lland an meg jultan k rve az Urat mint a M t evang lium 7-ik r sz 7-es vers “K rjetek, s adatik nektek ,keressetek, s tal ltok, z rgessetek s megnyittatik nektek”.

A tov bbiakban Hajdu Zolt n Levente Sz l di lelkip sztor a presbiteri v laszt sokr l tartott el ad st majd a Szent Biblia P ter Aposol Els Levele 2-ik r sz 5-ik verset id zte: ” s ti magatok is mint l k vek p ljetek fel lelki h zz , szent paps gg s ldozzatok lelki ldozatokkal amelyek kedvesek az Istennek az Asr J zus Krisztus ltal, azt n taglalta, hogy a presbit riumoknak is mint az egyh z tagja fel kell p lni k lelki h zz s azon kell f radoznunk, hogy min l jobban meger s dj nk lelkiekben.”

Ill s Jen .

Szatm ri Reform tus Egyh zmegye P SZ eln k

Szóljon hozzá