Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Presbiteri konferencia az egyh zmegye napon
[*~ alt *]

Presbiteri konferencia az egyh zmegye napon

“Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az v gz se szerint hivatalosak.”(R ma 8/28). – igei mott val szeretettel h vj k s v rj k a lelkip sztorokat, f gondnokokat, gondnokokat, presbitereket a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek 2017. szeptember 2- n a Szatm rn meti K lvin J nos gy lekezeti teremben tartand konferenci ra.

Kiss Jen kolozsv ri teol giai professzor

Ezzel csatlakoznak a presbiterek is a “Meg jul s – Egy tt az egyh zmegye” rendezv nysorozathoz. rdekes el ad sokat hallhatnak mindazok, akik r szt vesznek az alkalmon, t bbek k z tt j n el ad a s rospataki s a kolozsv ri teol gi r l is.

A konferencia programja 2017. szeptember 2- n
9:30 – 10:00 Regisztr ci
10.00 – 10.15 Igei megnyit Nt. Korda Zolt n Szatm r-L ncos Reform tus Egyh zk zs g
10.15 – 11.00 sz vets g – “Az sz vets gi egyistenhit kialakul s nak llom sai” – (Dr. Fodor Ferenc F iskolai docens, SRTA)*
11.00 – 11.15 Sz net
11.15 – 12.00 Lelkigondoz s – “Kit terhel az jrakezd s felel ss ge? Megt rt kapcsolatok helyre ll t sa, k l n s tekintettel a J zsef-t rt netre.” – (Dr. Kiss Jen Gyakorlati Teol gia Tansz k adjunktusa, KPTI)*
12.00 – 12.15 Sz net
12.15 – 13.00 Mi lett a javunkra az elm lt 500 esztend ben? – (Dr. T th J nos MRPSz Misszi i s Diak niai Bizotts g nak eln ke)*
13.00 – 14.00 Eb dsz net
14.00 – Csatlakoz s a t bbi csoporthoz
“Isten gazdag ld s t k rj k let kre, szolg latukra s munk jukra. K rj k r szv teli sz nd kukat az ell t s v gett 2017. augusztus 15-ig jelezz k a 0741.182.080 vagy a 0727.776.080-as mobil sz mon.” – zenik a szervez k.

Nt. Kir ly Lajos Dr. Pusk s Csaba Ill s Jen Dr. Sz lyes Ferenc Deod t Tar Csaba
Esperes F gondnok KREPSZ Szatm r megyei eln k KREPSZ misszi i tag KREPSZ misszi i tag

Szóljon hozzá