Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Óh, Uram, segíts meg!

Óh, Uram, segíts meg!

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Mt.21,1-11) máig érvényes kérdésekre hívja fel a figyelmünket. Ha az evangéliumok híradását hűségesen követjük, akkor vesszük észre, hogy ezek a részletek mennyire időszerűek, és mennyire óvnak bennünket attól, hogy ne csak a történetet jegyezzük meg, hanem a benne rejlő naprakész üzenetet.

Csodálatos felfedezni, hogy ebben a történetben Jézus önmagát Úrnak nevezi. Ő a Messiás, a Dávid fia, Atyánk ajándéka. Félreérthetetlen üzenet ez Isten akaratáról. Akkor is, ma is jelentkeznek álmessiások, hamis üdvözítők zaklatják, az amúgy is háborgó világot. Az igazi Úr nem elérhetetlenül hatalmas, és csak önmagának élő, létező, hanem nekem és neked erős Istenünk, aki értem és érted életünkbe bevonul, és nálunk lakik. Az ál-urak, álcázott csalók. Hatalmat gyűjtenek szerencsétlenek könnyein és pénzén. Hamar eltűnnek ezek onnan, ahol valóságos gondok jelentkeznek. Krisztus ezzel szemben mindig elérhető, mert otthon van, és akik nem zárják ki Őt szívükből, mindig megszólíthatják. A virágvasárnapi kiáltás ószövetségi, de Krisztus eleveníti meg: Hozsánna! Magyarul: Óh, Uram, segíts meg! Megengedi Urunk, hogy a kiáltásunkban benne legyen az Ő szent neve. Magunkért kiáltunk, lehet csak a magunk roppant fájdalma foglalkoztat bennünket, de az Általa szánkra és szívünkre adott fohászba elhelyezi a saját nevét. Az addig kimondhatatlan név használható névvé lett, sőt „koptatható” a magunk javára. Nem lehet virágvasárnap után azzal a váddal élni, hogy Isten elérhetetlen, mert Ő egyenesen a spontán kifakadás zsigeri mondatából sem tiltja ki magát, hanem megajánlja lehetőségét a félig tudatos meghívásnak.

Az egész város felbolydult, amikor megérkezett. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak Krisztus jött a városba, hanem előtte és utána kíséretében nagyon sokan voltak. Virágvasárnap nem a Krisztussal érkező sokaságért lett a keresztyénség kiemelkedő ünnepe, mégis hangsúlyoznunk kell a jelenlétét, mert hajlamosak vagyunk ennek üzenetéről megfeledkezni. Sok tanú volt. Rengetegen Jézussal együtt jöttek, mások megbolydultak, mert valami váratlannak lettek a felkészületlen tanúi. Megrázó élményben részesültek. Isten megtapasztalása mindig megrázó, lehet felbolydító élmény is, azonban ennek eredménye az ajándékozó jókedv, a zöld ágak és a felső ruhák feláldozása. A tömegben viszont megjelentek a hamis válaszolók is. Arra a kérdésre, amit sokan feltettek, hogy kicsoda ez, jött a szétdobáló erő alattomos válasza: ez ama Jézus, a galileai Názáretből való próféta (Mt 21,11). Egyébként minden szava igaz, csak a tartalma nem valós. Jézus innentől kezdve Krisztus is, nemcsak próféta, hanem egyetlen főpap, aki a kereszten fogja bemutatni áldozatát, és nemsokára örökkévaló királyi tisztjét is gyakorolni fogja. A tömeg éppen ezt sejti meg, és ezt ünnepli, a sátáni erő pedig ezt mérgezi meg halálosan. Érdekes, hogy itt már nemcsak a halálra kész Krisztus sorsfordulásának vagyunk tehetetlen szemlélői, hanem a mindig félrevezethető sokaság számára előkészített csapda működésbe hozatalának.
Az esemény mai párhuzamai lépten-nyomon felfedezhetőek. Érdemes nyitott szemmel lennünk, mert ha Istent is ki lehet emelni életünkből, akkor a legértékesebb ajándékaink is hasonló sorsra jutnak. Végül, ha teljesen kirabolt állapotba kerülünk, könnyű martalékai leszünk akármilyen hazug erőnek. No, de nem ezért vonult be Krisztus Jézus életünkbe, és nem hiába akar otthon lenni nálunk.

Csűry István

Szóljon hozzá