Kezdőlap / Ünnep / Nagy S ndor esperes h sv ti p sztorlevele
[*~ alt *]

Nagy S ndor esperes h sv ti p sztorlevele

Felt mad si r m zenet

” s az apostolok nagy er vel tesznek bizonys got az Asr J zus felt mad s r l, s nagy kegyelem volt mindny jukon.” (ApCsel 4,33)

nnepl testv reim! Nem tudom mi rt, de gy rzem, hogy olyan vil got l nk, hogy sok mindent jra kell rtelmezz nk, t kell gondolnunk. Emberi let nket, kapcsolatainkat, Istenhez, J zus Krisztushoz, egyh zhoz s az nnepeinkhez val viszonyunkat. Az emberek mintha kevesebbet nnepeln nek, vagy k sz ln nek nnepelni. Mintha ma m r mindenki, kicsit l-nagyig bele lenne f radva az lettel val k zdelembe, s mintha hi nyozna az emberekb l az nnepi lelk let. A h sv t igazi zenete helyett a tavasz rkez s t, a meg jul st nnepelj k. Mintha eltol dott volna a hangs ly J zus Krisztus felt mad s r l. Pedig a Szent r sban le rt t nyek a k tked knek is bizonys got szolg ltatnak: az res s r ahov J zust temett k, az angyalok h rad sa a felt mad sr l, az asszonyok r me, vagy a felt madott Krisztus megjelen se a tan tv nyoknak. K ts gn lk li bizony t kok arra, hogy J zus felt madt, l a mi Urunk, a Krisztus.

Szeretn nk mi rvendezni, csak azt nem tudjuk, hogy mi az igazi r m, mi a l nyege s hol lehet azt megtal lni. A k l nb z sz rakoz sokat, az telben-italban val lvezeteket ismerj k, de ezeket nem nevezhetj k maradand nak, igazi r mnek. Az els kereszty nek, a krisztusk vet k tudtak igaz r mmel h sv tot nnepelni. Minden vas rnap erre eml keztek. De hol van m r az az id , amikor mindenki a templomban volt, mert k v ncsi volt Isten s Krisztus zenet re? A besz d s az rott sz rt ke is megv ltozott. Mennyire szent az rott Ige, mennyire szent a templomi besz d. M r nem divat a Szent r st p ldak nt, bizony t kk nt haszn lni.

Az ig nk ilyeneket mond, hogy: “bizonys gt tel”, “kegyelem”, “az apostolok nagy er vel tesznek bizonys got”. Ennek a kijelent snek az volt az el zm nye, hogy P ter s J nos meggy gy tott egy beteget a J zus nev ben, aki sz let s t l kezdve b na volt. Az akkori papi hatalom k pvisel i, a sadduceusok ellens gesen l ptek fel vel k szemben, s megfenyegett k ket, hogy ne merjenek t bb a J zus nev ben tan tani s gy gy tani. k nem ijedtek meg, s elmondt k azt, hogy Istennek kell engedelmeskedni, nem pedig embereknek. Nem tehett k meg, hogy amiket l ttak s hallottak, azokat ne sz lj k. Hazat rve a h vekkel egy tt im dkoztak, oly er vel, hogy megmozdult alattuk a f ld s a Szentl lek bet lt tte ket. Ennek erej vel nagy er vel hirdett k a felt madott J zust.

Tal n bel l nk hi nyzik az er , az elhivatotts g. Pedig a Krisztus egyh z n, amint maga tan s totta m g a pokol kapui sem vehetnek diadalt, de mintha ez az egyh z meg lenne gyeng lve, mintha hi nyozna bel le az er . De mi lehet az ok? Tal n a nagy humanizmus, ami fel tartunk, ami az ateizmus fel hajlik, vagy az evang lium v lt l nyegtelenn sz munkra, elsatnyult a benne l v r m zenet? Sajnos, ltal nos az a meggy z d s, hogy a kereszty ns g meggyeng lt, visszavonul ban van. Egyre t bb az egyh zellenes t mad s. Emellett j szekt k s keleti misztikus vall sok j nnek divatba. A probl ma oka nem k ls , hanem bel lr l ered, hi nyzik az a hatalmas er , amely ki akarja ki ltani a vil gba J zus felt mad s nak csod j t. Az akkori vil gban a robban s erej vel hatott a lelkekben J zus felt mad sa. gy t madt fel, hogy r kk l. Ebben a felt mad sban r szes ti azokat, akik ma is benne hisznek. Im dkozzunk s k rj k Isten nk Szentlelk t, hogy r szeltessen minket is ebben az er ben.

A Szentl lekt l kapott er ltal a tan tv nyok k szek voltak bizonys got tenni a J zus felt mad s r l. Mi ett l idegenked nk egy kicsit. Nem sz vesen besz l nk J zus Krisztusr l, vagy a kegyelemr l. Bizonys got tenni azt jelenti, hogy tan skodni valami vagy valaki mellett. Az apostolok sz m ra az volt a legnagyobb jutalom, hogy besz lhettek az r kk l felt madott J zusr l. Annyira tele volt a sz v k a felt mad s csod j val, hogy nem is tudtak m sr l besz lni. Az lenne a legnagyobb jutalmunk ezen az nnepen, ha ezt az r mh rt min l t bben meghallan k. Azt olvassuk az igeszakasz v g n, hogy “nagy kegyelem volt mindny jukon”. Az apostolok olyan letform t, egy olyan j t pus letet kezdtek el, hogy val s ggal lt k meg a felt mad st. Meghaltak a b nre n zve s egy j letre t madtak fel. Most m r gy ltek, mint Krisztus l tagjai. Seg tettek a bajbajutottakon, poltak, gy gy tottak s szerettek. A szeg nyek gondj t enyh tett k, megosztv n a kenyer ket s a hajl kukat is. A felt madt J zusban val igaz hit k jj teremtette az let ket. Meger s dtek a h sv t r m ben, erej k meg jult s hirdett k a felt mad st, Krisztus megv lt kegyelm t.

Asgy gondolom, hogy ebben a h sv tban nek nk is erre van a legnagyobb sz ks g nk. adja ezt meg hittel, kegyelemmel s szeretettel, hogy mi magunk is legy nk tan i az nnepen. Hirdess k azt, amit a Korinthusi lev l is ny lv n meg rt: “Krisztus felt madt a halottak k z l”. szentelje s tegye ldott , meghitt h sv tunkat, r m nnep nket! men.

Atyafi i szeretettel:

Nagy S ndor esperes

Szóljon hozzá