Kezdőlap / Napi Ige / Nt. Kovács Sándor esperes adventi köszöntése

Nt. Kovács Sándor esperes adventi köszöntése

Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. /Máté 1. 23/

Keresztyén Testvéreim, határon túlról és határon innen!

Advent első vasárnapjától kezdve, minden reggel lelki táplálékkal szeretne Benneteket elindítani, /iskolába, munkahelyre, kórházba/ a Szatmári Református Egyházmegye honlapját szerkesztő református lelkipásztorai. Ebben az ajándékozásban Isten legyen Velünk, Veletek.

Advent első vasárnapja van, ezzel a vasárnappal Isten kegyelméből elkezdhetjük ismét az ünnepes félévet, amikor is megélhetjük, megtapasztalhatjuk, az Ige hozzánk szóló üzenetét, hogy “ Velünk az Isten.”

Az advent Jézus Krisztus eljövetelére való várakozás.

1.Az első advent Jézus Krisztus első eljövetelére való várakozást jelentette, midőn a pátriárkák, próféták, Isten emberei, ezredekkel, századokkal a karácsonyi gyermek megszületése előtt hirdették az evangélium örömüzenetét,” Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti:”Velünk az Isten.”

Isten népe várta ezt a napot, amikor a menny dicsőségéből a törvény alatt szenvedő ember számára, Isten megszólaltatja az angyali kórust:”Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”/Luk. 2. 10-11/

Megtartóra, Szabadítóra van szükségünk. Bűneink süllyesztőiben, értünk jött:” hogy megkeresse és megtartsa ami/aki/ elveszett.” /Luk. 19. 10b /

2. A második advent, Jézus Krisztus visszajövetelére vonatkozik. Ekkor már nem kell elmennünk Betlehembe, nem kell ajándékot vinnünk, már késő, nem kell harminc ezüst pénzért elárulnunk, nem kell kiáltanunk, feszítsd meg őt, nem kell a kegyes asszonyokkal sietnünk a sírhoz, nem kell Tamással kételkedve mondanunk:”Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe,és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.” /Ján.20.25b/

A második adventet éljük, amikor meg kell, bizonyosodjunk arról, hogy Velünk az Isten, Jézus Krisztus által. Még tart a kegyelemnek ideje, ma még van lehetőségem, hogy helyet készítsek számára, szívemben, családomban, nemzetemben, talán holnap már késő.

Drága Testvérem, ma még úgy van velünk, Fia által, aki így hívogat” Jöjjetek én hozzám mindnyájan, aki megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.”/Mt. 11. 28/ Ma még úgy van velünk, mint aki felkínálja a szabadítást, a Szabadítót. De talán holnap már úgy, mint ítélő Bíró. Itt van advent, jön a karácsony, várjad Őt, adj helyet életedben, megtapasztalhatod, hogy mit jelent, hogy velünk az Isten. Könnyebb lesz a teher, a szeretet hangján tudom megszólítani szeretteimet, észreveszem felebarátom nyomorúságát.

Akkor lesz meghitt a Karácsonyod, ha érezed, hogy valóban Veled, Velünk az Isten.

Kedves Testvérem, Kedves Magyar Barátom, szerte e nagyvilágban, hirdettem Neked, mert érzem, hogy Velünk volt, Velünk van, és Velünk lesz az Isten a jövendőben is.Ő volt, Ő van, Ő lesz nemzetünkkel csak bíznunk, kell Benne. Ne féljetek, nekünk Megtartó született, voltunk, vagyunk, leszünk itt a Kárpát medencébe és szerte a nagyvilágban, mert egyedül csak:” Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!”/jer. Sir. 3. 22/

Isten áldjon és őrizzen meg az adventi várakozásban, készülj ismét Betlehembe, hogy megtapasztald a Gyermek Jézusban, hogy Velünk az Isten. Áldott ünnepet kivánok..Ámen

Advent havában, 2010. nov.28                                                              Kovács Sándor

Lelkipásztor-esperes