Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / N sz vets geink is egy tt nnepelnek a reform ci 500. v ben
[*~ alt *]

N sz vets geink is egy tt nnepelnek a reform ci 500. v ben

Szeretettel h vj k s v rj k lelkip sztor testv reinket, n testv reinket, diak niai munkat rsakat s szeretetszolg latot v gz reform tus egyh ztagokat a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye N sz vets gi Tal lkoz j ra a “Reform ci ” jegy ben.

2017 szeptember 2- n a Szatm rn meti L ncos templomban Nagy Erika egyh zmegyei n sz vets gi eln k, Bogya-Kis M ria egyh zker leti n sz vets gi eln k s Kir ly Lajos esperes igei bevezet je s k sz nt szavai ut n el ad st tart Luk cs Olga, a Kolozsv ri Babes-Bolyai Tudom nyegyetem Reform tus Tan rk pz j nek d k nasszonya s Dr. S rosi Arthur az Erd lyi Kereszty n Diak nia vezet je. Fell p a Nagyk rolyi Carmina Renascentia R gizene Egy ttes, illetve t bb vers s sz ndarab is elhangzik.

Az egyh zmegyei n sz vets gi konferencia programtervezete:

 • 9.00-szeretevend gs g k sz t inek tal lkoz ja a gin mn zium tornaterm ben
 • 9.30-10.00– rkez s a templomba, regisztr ci s z szl sok tal lkoz ja a Gimn zium Udvar n
 • 10.00– Z szl s bevonul s a L ncos templomba
 • 10.00-10,15– hitat-Nagy Erika lkp. n sz vets gi eln k
 • 10,15-10,30-K sz nt sek, Bogya-Kis M ria egyh zker leti n sz vets gi eln k s Kir ly Lajos esperes
 • 10,30-11.00-El ad s: Dr. Luk cs Olga, A Kolozsv ri Babes-Bolyai Tudom nyegyetem Reform tus Tan rk pz j nek d k nasszonya
 • 11.00-11,30-Nagyk rolyi Carmina Renascentia R gizene Egy ttes
 • 11,30-11,45-Sz net
 • 11.45-12,40-Dr.S rosi Arthur, Az Erd lyi Kereszty n Diak nia vezet j nek el ad sa
 • 12,40-13.00-Arany J nos Ballada – sz nm v sz el ad s ban
 • 13.00-14.00- Eb dsz net
 • 14.00-14.30: Csatlakoz s a t bbiekhez. A K lvin t ren eml kjelavat s lesz, majd szabadt ri istentisztelet s rvacsorai k z ss g lesz Szatm rn meti Asj F ter n.

Nagy Erika egyh zmegyei misszi i el ad s n sz vets gi eln k a k vetkez ket zeni a n sz vets geknek: “Szeretn nk, ha minden n sz vets g egy tt lenne. P rhuzamosan lesz ifj s gi-, presbiteri konferencia s gyerekfoglalkoz s is. Sz m tunk min l t bb presbiter, n testv r s ifj nk ntes seg ts g re a szervez sben is: amit egy tt v gz nk, azt jobban tudjuk rt kelni is! Egy nagym ret tal lkoz sikeres szervez s hez sok munkat rsra van sz ks g! Szeretettel v rjuk, addig is Isten gazdag ld sa k s rje let ket s szolg latukat!

Nagy Erika lkp. Szil gyi No mi

eln k eln k

Szóljon hozzá