Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Misszi r l s diak ni r l Nagyv radon
[*~ alt *]

Misszi r l s diak ni r l Nagyv radon

“Minthogy az emberfia sem az rt j tt,hogy neki szolg ljanak,hanem,hogy szolg ljon s let t adja v lts gul sokak rt.” (Mt 20,28) – Ezen mott alatt 2018 febru r 20- n Nagyv radon a misszi i el ad k tartottak ker leti gy l st, s ugyanezen a napon t rt nt egyeztet s a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye diak nia gy ben.

Ennek keret n bel l l togat st tett nk a Nagyv radi Diak nia Kereszty n Alap tv ny kurat riumi eln k n l, Vincz n P lfi Juditn l, illetve L rincz Andre n l, az alap tv ny gyvezet igazgat j n l. Az el bbi a diak niai munka elvi s gyakorlati lehet s geir l t j koztatott, m g az ut bbi az adminisztrat v, jogi, megval s that s gi szempontokat hangs lyozta. A besz mol kb l kider lt, hogy a diak niai munka nem k nny , teljes odaad st ig nyl szeretetszolg lat, de am g erre van ig ny, addig az Istenbe vetett hittel s bizalommal, a Krisztusi szeretet jegy ben v gezni kell. Mindehhez a szolg lathoz elengedhetetlen,hogy a lelkip sztori k z ss g, saj tj nak rezze a diak nia gy t s akarjon is tenni rte.

A szatm ri egyh zmegy t Nagy Erika misszi el ad , K rti Bogl rka s K rti Tam s k pviselte.

 

Szóljon hozzá