Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Meg jul s – a reform ci lend lete

Meg jul s – a reform ci lend lete

“Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” (R m 8,28)

A 90-es vek elej n a sz l falumba francia vend gek rkeztek, akik k l nb z csal dokn l kaptak sz ll st. N lunk is lakott n h ny napig n gy szem ly, akik nem besz ltek magyarul, mi pedig nem rtett k az nyelv ket. T bb nap eltelt vel azonban, miut n m r jobban tudtunk egym ssal kommunik lni, az egyik francia vend g meg llt a szob nk fal ra kit z tt felirat l tt, s megk rt, hogy ford tsam le a sz veget. Az r s a fenti igevers volt. Nem volt k nny elmagyar zni s elmutogatni a jelent s t. M g az els fel t meg rtette valahogy, de a m sodik r sszel m r gondom volt.

Az egyre bez rk z bb vil gunkban hasonl neh zs gbe tk z m, amikor arr l rok, hogy mi rt fontos sz munkra a meg jul s, a Reform ci Eml k nnep nek k z s meg l se. Ugyanis az lm nyt rsadalom ember nek egyik probl m ja, hogy az lland an j aj nlatokkal tal lkozva m r semmi jat nem tapasztal az jban. Ugyanakkor jellemz r a befel fordul orient ci , az lm nyig ny, a m r eml tett v ltozatoss g lland keres se, az unalomt l val f lelem, a cselekv si motiv ci , a m lt s az ndefin ci elveszt se, a patchwork-identit s (alanyis gveszt s).

A reform ci erk lcsi s szellemi forradalma ebben a t rsadalmi l tleletben mindannyiunk sz m ra rem nyt ny jt, hiszen azok, akik Istent szeretik, k pesek lesznek mindig meg julni s megmaradni. Akik Istent szeretik, azok a Mindenhat Szentlelke ltal k pesek lesznek olyan k z ss gben lni a Szatm ri Egyh zmegy ben is, amely oltalmat s biztons got ny jt, ugyanakkor megl tj k s gy ny rk dnek az jban, befel fordul orient ci juk ir nyt v lt, s felismerik a re juk b zott feladatokat s lehet s geket gazdag t rh z t.

A meg jul s teh t mindig benn nk kezd dik. Ne m st l v rjuk ezt a lehet s get! J zus Krisztus kereszt ldozata paradox m don Isten szeretet re s kegyelm re ir ny tja figyelm nket. Ne csak Isten aj nd kait fogadjuk el s szeress k, hanem mag t az aj nd koz Istent. Csak gy kezd dhet el a v ltoz s s meg jul s. De mindez csak a kezdet-

Kir ly Lajos,

esperes

Szóljon hozzá