Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Megjelent a hetedik h tatos k nyv
[*~ alt *]

Megjelent a hetedik h tatos k nyv

Megjelent a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye lelkip sztorai ltal meg rt h tatos k nyv hetedik k tete.

R cz Ervin a k nyv szerkeszt je s ssze ll t ja k sz netet mond azoknak a lelkip sztortestv reinek, akik p ld san k zrem k dtek az h tatok meg r s ban, valamint Isten ld s t k v nja tov bbi let kre s szolg latukra. Kir ly Lajos esperes (k p nk n) is szeretettel aj nlja a k nyvet s r l annak, hogy ezzel a k nyvvel, ak r lelkigondoz s alkalmaira nem res k zzel, hanem Isten Ig j t ily m don is tolm csolva rkezik.

“A tennival k szor t s ban gyakran elsiet nk a l nyeges dolgok mellett, s tal n pp a c lt t vesztj k szem el l, az Isten kegyelm ben s szeretet ben val r k letet. Korunk h v reform tus t mintha gy zk dni k ne arr l, hogy nem ezen a f ld n van let nk c lja. Mindent p ld san el akarunk rendezni, mindennek a v g re akarunk j rni. A nagy l t s-fut sban viszont alig marad er nk egym sra – s nmagunkra. Isten napi tisztelet re, az elcsendesed sre sem igen hagyunk magunknak alkalmat. A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye lelkip sztori k z ss g nek idei h tat-gy jtem nye ldott eszk z a meghitt Isten-keres sben, gondolkod sm dunkat, viszonyul sainkat s cselekedeteinket is a c lra ir ny tja.” – irja a k nyv el szav ban Antal J nos egyh zker leti el ad tan csos.

A k nyv megv s rolhat a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatal ban s a k l nb z egyh zk zs gek lelkip sztorain l, ra 10 lej. Rem lhet leg, sokakat er s t, b tor t s vigasztal Isten ezeken az igemagyar zatokon kereszt l is.

Szóljon hozzá