Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Magyar b stya Erd d n
[*~ alt *]

Magyar b stya Erd d n

T rt nelmi szempontb l az egyik legpatin sabb, legh resebb telep l s Szatm r megy ben Erd d. Turist k t mege rkezik vente a B kk-aljai v rosk ba, iskolai csoportok, gy lekezetek, mag nszem lyek k v ncsiak Pet fire s a gazdag egyh zi m ltra.

De sok esetben sajnos m g mindig csal dniuk kell. Erd d h res v r ban, ahol a m lt magyarul besz l, ma m r senki nem sz l Pet fi, legfeljebb Shakespeare nyelv n. A Magyarorsz gr l, vagy m s orsz gb l rkez vend gek angolul, a t bbiek rom nul hallgatj k a t rt nelmi (meg)magyar zatot.

gy teh t, nem marad m s, m g mindig az egyh zak azok, akik seg thetnek, hiszen m g mindig magyarul hangzik a pr dik ci a helyi r mai katolikus, reform tus s neoprotest ns gy lekezetekben. A helyi reform tus templom k zponti fekv s nek k sz nhet en, s hogy ppen el tte keskedik a Pet fi-Szendrey szoborcsoport, t bb zben is kimentett m r turist kat az inform latlans g k ty j b l. T bben el rejelentkeznek, m sok improviz lnak, de a k lt h zass gk t s nek helysz ne vonzza az anyaorsz gi testv reket, s nemcsak.

Elm lt h napban k t el re bejelentkez csoport is el bb a reform tus templomba j tt kisel ad st hallgatni: m rcius els fel ben a Budapesti Kaffka Margit Iskola di kcsoportja, elm lt h ten pedig a szint n f v rosi Szent Margit Iskola sz l i csoportja rkezett, ut bbi P ti Edu rd t rt nelemtan r vezet s vel. (Ezekr l a l togat sokr l l thatunk k peket az al bbiakban)

Minden esetben ( vente t bbt z csoportnak) R cz Ervin helyi reform tus lelkip sztor tart t j koztat t. Besz l term szetesen Pet fi S ndorr l s az Erd di V rr l, de arr l is, hogy a t rt nelmi egyh zak is sf szeknek, b lcs nek tekintik Erd d t. Bak cz Tam s r v n olyan sz l tt r l besz lhet nk a telep l snek, aki kis h j n r mai p pa lett a 16. sz zad elej n, s ha az a volna nem lett volna-, de a “ha”-val kezd d mondatoknak nem sok rtelme van. A protest nsok szint n kiemelked fontoss g nak tartj k a v rosk t, hiszen K rp t-Medence els magyar zsinat t 1545-ben ott tartj k, 29 lelk sz jelenl t vel, Dr gffy G sp r f r sszeh v s val, zvegye B thori Anna v dn ks ge alatt s Kop csi Istv n eln klet vel. A lelk sz ugyanakkor biztat sul sz l arr l is, hogy az erd di reform tus gy lekezet 240 v eltelt vel lett ism t anyaegyh zk zs g 2009-ben, ezzel is bizony tva: van felt mad s.

Legut bb is elhangzott a k rd se, de t bbsz r is felteszik: van-e itt j v je a magyars gnak? Mindenesetben gy sz l a v lasz, ha van hit, akkor van j v , van rem ny. De csak akkor! Ha lland an keserg nk, el gedetlenked nk, nyavalygunk, akkor ne csod lkozzunk, ha gyermekeink elfutnak ett l s k lf ldre menek lnek: hiszen folyamatosan azt kommunik ljuk, hogy ez itt nem j . Pedig soha a t rt nelemben nem volt ennyi ennival nk s ruh nk, mint most. Ha azonban van hit nk, akkor van j v k p nk s megel gedett sz v nk, ami er t ad a kitart sra s a fejl d sre is.

Az egyh zak egyik kardin lis szerepe ma is a magyars g megtart sa. De ez csak Krisztusban lehets ges. N lk le mellvereget s, sz raz szlogeneket, kamp nybesz deket hallhatunk, vele azonban lesz er nk ak r t bb gyereket is bev llalni, sszetartani k z ss get, b zni s rem lni. Van teh t b stya Erd d n, ahol a lelki szemek el tt m g mindig piros-feh r-z ld lobog t f j a Szentl lek szele.

Szóljon hozzá