Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Aki Krisztussal van, gy zni fog – Bepillant s L ncos imahet be
[*~ alt *]

Aki Krisztussal van, gy zni fog – Bepillant s L ncos imahet be

Szatm r-L ncos reform tus gy lekezete tavasz els napjaiban tartja imahet t. Ezen a h ten minden nap m s lelkip sztor rkezik a gy lekezetbe. Kedden Tornyosp lc r l s J k r l rkeztek kedves vend gek.

A 17 rakor kezd d istentiszteleten Sz nt J zsef magyarorsz gi lelkip sztor, aki a fent megnevezett gy lekezetekben szolg l, hirdette az Asr Ig j t: “Ha Isten vel nk, kicsoda ellen nk.” (R ma 8,31) Ez az Ige reform tus c mer nkben is szerepel, mondta az igehirdet , aki a hat rokon t vel sszetartoz sr l is sz lt. rezhetj k ebben az Ig ben az elm lt sz zadok minden k zdelm t, de j v be vetett rem nys get is. Akivel Krisztussal van, s aki Krisztussal van, gy zni fog. Lehet n lk le is, ellene is, de nem rdemes.

Az Orosz M rta karnagy ltal vezetett k rus k t nekkel s Hankovszki Ilonka egy saj t verssel v laszolt az igehirdet sre. Kaszaniczki Csongor beosztott l ncosi lelkip sztor Ig vel k sz nt tt: “El g neked az n kegyelmem, mert az n er m er tlens g ltal r c lba” (2Kor 12,9) Majd h l s sz vvel eml kezett meg a Torsonyosp lc n illetve J k n elt lt tt seg dlelk szi vekre. T bbtucat volt gy lekezeti tag rkezett megl togatni volt seg dlelk sz t L ncosba. Az istentisztelet ut n r mteli besz lget sek k vetkeztek, szeretetvend gs g keret n bel l.

A tov bbiakban is d lut n 5 rakor kezd dnek a h tk znapokon megtartott imaheti istentiszteletek: szerd n Veres-Kov cs Attila Nagyv rad-olaszi lelk sz, cs t rt k n T k s Zolt n csengeri lelkip sztor, p nteken D nes Istv n-Luk cs bihari esperes, gener lis direktor, lesdi lelkip sztor, szombaton Kereszt ri S ndor Zsolt hiripi lelk sz rkezik a gy lekezetbe. Az imah t prilis 2- n, vas rnap a d lel tti istentisztelettel z rul, mikor Kir ly Lajos a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese hirdeti az Ig t. Mindenkit v rnak szeretettel.

Szóljon hozzá