Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Lesz egy nap – a vallásos közösség megtartó szerepéről a Lankadatlanulon

Lesz egy nap – a vallásos közösség megtartó szerepéről a Lankadatlanulon

A közösség fontosságáról és megtartó erejéről is szó esett az első őszi Lankadatlanulon, a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaóráján. Dr. Frigy Szabolcs szociológus, egyetemi oktató a vallás helyéről és szerepéről beszélt a fogyasztói társadalomban. A Lanka duó pedig vigasztalt.

Csütörtökön 18 órától a Deák téri református templomban az előadó arról beszélt, hogy a vallás mindig kiemelt jelentőségű volt a mindenkori társadalomban. A modern korban, és ebben Franciaország az első, egyre többen vallják magukat ateistának. Románia ebben a rangsorban éppen az ellenkező előjellel áll, ami inkább „a la carte” vallásosságot jelent, azaz azt vesszük ki a különböző vallásokból, ami éppen tetszik.

A modernitás kimozdítja a vallást ebből a központi szerepből, a fogyasztói társadalom perifériájára szorul. Ehelyett létrejönnek az ún. techno-vallások: a pénz szerelme, ami az egész világot behálózta. A fogyasztói társadalom és a liberalizmus eszméje számos olyan funkciót tölt be, melyet régen a vallás biztosított. A fogyasztás összekapcsolódik az önkifejezéssel, a szabadsággal, új rítusokat hoz létre, értelmet ad a munkának. A tudomány azonban nem tud arra a három alapvető kérdésre választ adni, ami köré a vallás szerveződik: mi az élet értelme, miért a szenvedés, mi történik az emberrel a halál után?

Az előadó beszélt a rítusokról is, ami a vallás nélkülözhetetlen eleme, ami mindig közösségi jellegű, és ami nem más mint a hit és a cselekedet összessége. Ha a rítusokból eltűnik a hit, szokássá silányodik, de ezen lehet változtatni. Ehhez az kell, hogy ne úgy menjünk templomba, mint ahogy színházba, passzívan, hanem legyünk résztvevői a rítusnak. Csak ez lehet az út az élménytársadalomban felnövekvő generációk felé, mert ők passzív szemlélődők biztosan nem lesznek.

A vallás csak közösségben értelmezhető, az egyén felől nem lehet megérteni és gyakorolni sem. Ma a fogyasztásban vagyunk egyek, a fekete péntek vásárlói nap a fogyasztás ünnepe, a fesztiválok pedig lecserélték a vallási zarándokünnepeket. Az emberek idejemúltnak és haszontalannak érzik a vallás szerepét a társadalomban, pedig az emberiség valós kérdéseire választ adni, azok összefüggéseinek értelmezésére egyedül a vallás képes. – mondta többek között az előadó.

A vallásos közösségnek megtartó szerepe van. S, hogy mennyire így van, erre ott azonnal megkaphatták a választ a jelenlevők, ugyanis tragédia árnyékolta be az eseményt. A szigetlankai gyülekezet egyik tagja, a szatmáriak kedves, angyali rádióhangja, Bartos Erzsébet, éppen azelőtt pár órával hunyt el, s ettől nem tudták magukat elvonatkoztatni azok, aki ezt tudták. A közösséget most is az Ige és az ima vigasztalta egy olyan ének által, melyet mit sem tudva arról, hogy mi lesz, napokkal előtte választott, majd az alkalmon el is énekelt a Lanka Duó, azaz Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter: „Egy nap mindent újjá teszel, Jézus/ Egy nap minden sebünk beforr./ A régiek mind eltűnnek ott,/ nincs több könny./ Ott majd minden értelmet nyer, Jézus/ Minden kérdés választ talál/ Gyötrő érzés nem kínoz már, nincs félelem./ Együtt mind, ott a Mennyben/ Egész lényünk az öröm járja át./ Köztünk áll majd Jézus/ És harsogjuk a győzelem dalát./ Színről-színre láthatunk már, Jézus/ Megváltásunk teljessé vált./ Új létezésre változunk át,/ lesz egy nap./ Ott mindörökké szabadok leszünk,/ Jézus Véget ér a szüntelen harc./ Dicsőséged feltárul majd,/ lesz egy nap.

Ez a reménységet a közösségnek, ez ad vigaszt a közösségben az egyénnek is. Jövő hónapban, a következő Lankadatlanulon a száz évvel ezelőtt elhunyt költőről, Ady Endréről lesz szó. Az eseményt a Communitas támogatta.

Szóljon hozzá