Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Lélekszemmel – Lélekfüllel

Lélekszemmel – Lélekfüllel

A Szatmári Református Egyházmegye januári közigazgatási gyűlésén Kovács József szatmárhegyi lelkipásztor osztott meg néhány gondolatot a magyar irodalom első fogyatékkal élő (hallássérült és látását vesztő) költőnőjének összegyűjtött verseiről, meséiről, melyeket sikerült egy kötetbe szerkeszteni.

Krüzselyi Erzsébet emlékét éltető és őrző Kovács Ferenc és Kovács József – apa és fia – : Szatmárhegy nyugalmazott és jelenleg ott szolgáló református lelkésze kitartó könyvtári gyűjtőmunkája eredményeként jelent meg a kötet.

Muzsnay Árpád újságíró, tanulmányíró és művelődésszervező közösségi oldalán az alábbiakat fogalmazta meg a kötet kapcsán: „Van valami jelképes is abban, hogy a hányatott sorsú, a II. világháborút követően Szatmárhegyen, unokaöccsénél menedéket találó, többszörös fogyatékossággal ( hallását, látását vesztő) „örök csendben, ködön át” élő és alkotó máramarosi származású költő és prózaíró fellelhető irodalmi hagyatékát, valamint a róla szóló nyomtatásban megjelent írások szinte teljes gyűjteményét épp az 1989-es romániai események évfordulójára időzítve karácsonyi ajándékként jelentette meg csodásan szép kivitelezésben a kolozsvári Verbum Kiadó. Már a halálát megelőző években elhallgatott Krüzselyi Erzsébet – írásai nem láttak nyomdafestéket. Szinte megfeledkeztek róla – a szocializmus éveiben megjelent irodalmi lexikonok már halála pontos dátumát sem ismerték. Jórészt Kovács Ferenc és fia érdeme, hogy 1989-et követően egyre többször kerül szóba a szatmárhegyi temetőben nyugvó költőnő, nevét felvette a helybeli református nőszövetség, sírját rendbetették, emlékére szobrot avattak, költeményei népszerűsítése céljából pedig mostmár évente egyházkerületi ifjúsági szavalóversenyt szerveznek. A Lélekszemmel – Lélekfüllel címet viselő most megjelent átfogó válogatás a költő és meseíró népszerűsítésével kapcsolatos szatmárhegyi törekvések koronája, egyben a további színvonalas folytatás feltételének biztosítéka. Van mostmár mit forgatni, van honnan alaposabban megismerni az élet teljességére törekvő alkotó munkásságának egészét. Krüzselyi Erzsébet emberi és alkotói sorsa, életvitele, valamint e gyűjteményes kötet tanúsága szerint színvonalas: Ady Endre, Áprily Lajos, Reményik Sándor, vagy Babits Mihály gondolatgazdag és míves verseire emlékeztető alkotásainak sora közös kincsünk. Sokunk számára mindez példaértékű lehet. Emlékének és, életművének ápolása, ébrentartása, az azzal való megismerkedés épp ezért nem csupán a történelmi Máramaros és Szatmár (a szűkebb szülőföld és nyugvóhely) feladata.”

A 840 oldalas kötet megvásárolható a Szatmárhegyi Református Egyházközség parókiáján, ugyanakkor elérhető a Retro Babam könyvesboltban, illetve megrendelhető a retrolibris.ro honlapon.

Szóljon hozzá