Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / L A U D A T I O – az Erd di Reform tus Egyh zk zs g tisztelet re
[*~ alt *]

L A U D A T I O – az Erd di Reform tus Egyh zk zs g tisztelet re

“J zus Krisztus tegnap s ma s r kk ugyanaz”

(Zsid 13,8)

T rt nelmi szempontb l Erd d Szatm r megye egyik legpatin sabb, legh resebb telep l se.

Ha valaki Erd dre rkezik legal bb n gy dolgot rdemes tudnia: azt, hogy ott k ttetett meg Pet fi S ndor s Szendrey J lia h zass gi sz vets ge, a 15. sz zadik v rrom t bb mint f l vezredet t lel , gazdag m lttal b r. A t rt nelmi egyh zak sf szeknek, b lcs nek tekintik Erd d t. Bak cz Tam s r v n olyan sz l tt r l besz lhet nk a telep l snek, aki a 16. sz zad elej n kis h j n p p v v lasztatott. A protest nsok szint n kiemelked fontoss g nak tartj k a v rosk t, hiszen K rp t-Medence els magyar zsinat t 1545-ben ott tartj k, 29 lelk sz jelenl t vel, Dr gffy G sp r f r sszeh v s val, zvegye B thori Anna v dn ks ge alatt s Kop csi Istv n eln klet vel.

1769-re minden reform tust ki ld znek a v rosb l. A gy lekezet 240 v ut n, 2009-ben lesz ism t n ll anyaegyh zk zs g. El tte Szatm rhegy lelk sze p sztorolta a gy lekezetet.

Az Erd di Reform tus Egyh zk zs g azonban nem csup n a m ltb l l, hisz tudja, megtapasztalta: a t rt nelem Ura tegnap s ma s mind r kre ugyanaz.

Ann l, akin l ezer esztend annyi, mint a tegnapi nap elm l sa, ez az alig t bb mint k tsz z v, p r r val r fel. Nem t lz s, a gy lekezet poraib l led fel, hirdetve: van felt mad s!

A csal dl togat s k vetkezt ben kider l, mintegy m sf lsz zan vallj k magukat reform tusnak. A lelki munka fel l nk l: testv r-gy lekezeti kapcsolat j n l tre azon telep l sek reform tus egyh zk zs geivel, ahol egykor mened ket kaptak az el ld z ttek: Dobra, Magyarg res, Szatm rhegy, Kismajt ny.

A gy lekezet leteszi a Dr gffy G sp r Egyh zt rt neti K zpont alapk v t, mely m ra k zeledik a beteljes l s fel . vente a Kop csi Istv n Egyh zker leti Szint Egyh zt rt neti Vet lked t t bb mint sz z fiatallal szervezik meg, a Dr gffy G sp r b l pedig nemcsak a reform tuss g, hanem a helys g magyars ga k z ss g p t s t is szolg lja. Ugyanakkor Isten oly m don is ld st ad a gy lekezetre, hogy vr l- vre k tszer t bb keresztel van, mint temet s. A v ros legkisebb gy lekezete ugyan a reform tus, m gis egyetlen, amely kumenikus imahetet szervez, r mmel s j sz vvel.

Csod latos teh t Erd d r gm ltja, lettel teli a jelene, de van-e j v je?

Ha van hit, akkor van j v , van rem ny. De csak akkor! Ha van hit nk, akkor van j v k p nk s megel gedett sz v nk, ami er t ad a kitart sra s a fejl d sre is. Az egyh zak egyik kardin lis szerepe ma is a magyars g megtart sa. Ebben a tekintetben az ellensz lben h nykol d erd diekre nagyon oda kell figyelni! K sz net a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker letnek, hogy Pro Ecclesia d ja b torit, buzd t a lelki harcban.

Erd d, 2017. december 5.

R cz Ervin,

lelkip sztor

Szóljon hozzá