Kövesd a Jézust! – konfirmáció Szamos-negyeden

A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközségben, 33 ifjú tett vallást szent hitéről és fogadott hűséget Református Anyaszentegyházunknak a Bethlen Gábor téri református templomban. A vasárnap délelőtti istentiszteleten 20 leány és 13 fiú tett fogadalomtételt.

A konfirmációi istentisztelet kezdetén a templom előtti térről vonultak be az ifjak Bogya-Kis Mária, Bogya-Kis Ferenc és Varga Tamás Sándor lelkipásztorok vezetésével. Kövesd a Jézust, kövesd még ma, halld miként hangzik hívó szava – énekelték mintegy előrevetítve keresztyén életük legfontosabb feladatát. Bogya-Kis Ferenc lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket majd a Lukács evangéliuma 5. részének 1-től, 11-ig terjedő versei alapján hirdette az Úr szent igéjét. ,,A történet címe: Az Úr Jézus elhívja első tanítványait Nagy sokaság gyűlt össze a Galileai-tengernél, hogy hallgassák az Úr Jézus tanítását, mert mindenkinek szüksége volt egy bíztató-, bátorító szóra, arra, hogy élő reménysége legyen. Fontos, hogy konfirmáció után is keressék az ifjak azokat az alkalmakat, istentiszteletet, bibliaórát, amikor lehetőség nyílik arra, hogy az Úr Jézus szavát, kijelentését tanulmányozzák, mert lelki támaszra, biztatásra és az Úr áldására ezután is szükségük lesz” – bátorított az igehirdető.

Az ünnepi alkalom második részében Bogya Kis Mária köszöntötte a konfirmáló fiatalokat. Hálás szívvel emlékezett meg az elmúlt 2 évi előkészítőről, arról, hogy ez idő alatt érett, bizonyságtévő csapattá váltak. Emlékeztetett, most kapják a feladatot, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként életükkel hirdessék az evangéliumot a világban! Ezt követően mind a 33 ifjú bátran, ügyesen és szépen tett tanúbizonyságot felkészültségéről, tudásáról. A konfirmándusok bizonyságtételük után körbeállták az Úrasztalát, majd részesültek az Úr áldásában. Együtt énekelték mintegy megpecsételve hitvallásukat: szent hitünkről vallást tettünk, Te hallottad jó Atyánk. Ezt követően közösen elmondták: Apám, anyám ősi hite, református szent vallás, verses fogadalomtételt. Végül egymás kezét fogva bátran énekelték: Vezess Jézusunk s véled indulunk!

A konfirmándusok nevében szavalattal köszöntötte a gyülekezetet: Mihály Zsófia, Udvarhelyi Szintia, Szabó Henrik, Vizsnyovszky Barbara, Radványi Fanni, Szógrádi Edina és Timoc Nikoletta. Bódás János, Csiha Kálmán, Szénási Sándor, Endrődi Sándor, Reményik Sándor versek hangzottak el. A szavalatok után a Szamos-negyedi IKE tagjai igével és énekkel köszöntötték a konfirmándusokat. Meghívtál, hogy vízre lépjek, de nélküled elsüllyedem – tettek tanúbizonyságok és hívogattak ifjúsági bibliaórára az IKE tagjai. A konfirmált ifjak a megterített Úr asztalához járultak, amikor először részesedtek az úrvacsora sákramentumában. Ágendázott Bogya Kis Ferenc lelkipásztor. Istentisztelet után a konfirmándusok, az IKE tagjai és a lelkipásztorok megkoszorúzták Bethlen Gábor nagyfejedelem szobrát a templomkertben

Az Úr áldja meg a konfirmált ifjak életét, adja, hogy soha ne feledjék azt a fogadalmat, amit e szent ünnepen tettek, Ő legyen mindnyájunk Őrző pásztora.

Vélemény, hozzászólás?