Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / K russeregszemle reform ci s hangulatban a L ncosban

K russeregszemle reform ci s hangulatban a L ncosban

Ha Szenth roms g vas rnapja, akkor k rustal lkoz a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy ben is. Mikola, Szatm rn meti-N meti, S rk z jlak, Vet s, Szatm rhegy ut n aligha lehetett volna m lt bb helyszint tal lni a reform ci tsz zadik vfordul j n eme jeles esem nynek, mint a L ncos templomot.

D lut n 5 r t l Kir ly Lajos esperes igehirdet s ben a zene gy gy t , ter pi s hat s r l, ugyanakkor a k z ss gmegtart erej r l is sz lt. Az igehirdet sre v laszk ppen K nya R ka nekcsokra k vetkezett majd a k rusok k z sen, Higyed Gy ngyi f szervez vez nyl s vel el nekelt k a reform ci nek t: Er s v r a mi Isten nk.

Az id n kerek t z ves vfordul j t nnepl lelkip sztork rust Higyed J nos konfer lta fel, Higyed Gy ngyi egyh zmegyei zenei el ad pedig rt kes nekeket vez nyelt. Nevezi Dobos Csilla a N meti Reform tus Egyh zk zs g k rus t mutatta be s vezette, majd pedig az apaiak k vetkeztek, akiket Vajda Levente f gondnok konfer lt s Bodor Andrea vez nyelt. A mikolaiak, akik hat vvel ezel tt ind tott k jra tj ra a k russeregszeml t, Higyed Istv n lelkip sztor felkonfer l s val, Ger Anik ir ny t s val nekeltek. A h zigazda Szatm r-L ncos gy lekezet t egyes tett k rus k pviselte, a Soli Deo Gloria s a Laudate Dominum k z s er vel, Orosz M rta karnagy ir ny t s val, Szil gyi Bal zs bemutat s val dics rte Isten t. A pat h ziakat Tolnai J nos lelkip sztor mutatta be s Tolnai Zelma tiszteletesasszony vez nyelte. A szatm rhegyieket a csig z , nekelni szeret asszonyok k pviselt k, Kov cs J zsef tiszteletes vezet s vel. M th R bert lelkip sztor a vet sieket mutatta be-, Pop-Szov ti Imelda pedig vez nyelt k t nekkart is a dics retben. Ilonczai Zsombor lelkip sztor az ebben a fel ll sban hat ve m k d sz razberki k russal rkezett.

Tizenegy nekkar, nyolc gy lekezet k pviselete dics rte teh t a Szenth roms g egy Istent sz p zeng s nekekkel megt ltve az si L ncos templomot. Az ldott alkalom a himnusz el nekl s vel s szeretetvend gs ggel rt v get.

Szóljon hozzá