Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Kórházmissziói jelentés – 2017

Kórházmissziói jelentés – 2017

– Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek .-

Megengedett nékünk a korházakban végzett szolgálat. Vannak IGEHIRDETÉSI alkalmaz erre kijelölt helyeken, ami meglehetősen változó látogatottságú és a jelentősége is változó, azoknak az állapotától függően, akik részt tudnak vanni rajta. Előkészitett IGE minden napra és minden alkalomra ott van kézügyben, de van rá eset, hogy igény szerint nem a kijelölt helyen – ami nem mindenütt van biztosítva – hanem kérésre, akár egy korteremben vagy ha a szükség úgy kívánja a pszichiátriai osztály udvarán zajlik azokkal, akik óhajtják.

Az efézusi levélből az apostoli bizonyságtétel emlékeztet minket arra, hogy ISTEN a Krisztusban megengedett minékünk. Engedi a szolgálatot de nekünk is engedni kell, főleg az érdeklődők irányába, de a körülményekre és a lehetőségekre is kell lennünk. Tekintettel kell lennünk a személyzet tagjaira, akik túlterheltek, az orvosokra – akiket a törvény betűje – embertelen – pontosabban robotikus, elgépiesített, adminisztrációs rabszolgává formál.

Fontos tehát elszántan gyakorolni azt a szolgálatot, ami látszólag – főleg a betegek érdekében történik,de szól az alkalmazottaknak is, valamint a kezelőorvosoknak is, akikkel – esetenként – lehet találkozni. Jóságos kifejezés, amit az apostol fogalmaz, nagyon nagy jelentőséggel bír az egymás közötti viszonyban, valamint a szolgálattevőkkel és a betegekkel való kapcsolatban. Hiszen nem fogalmazunk meg hiányosságokat, lehetőleg a kritikát is elkerüljük, hiszen minket a JÓSÁG kell vezéreljen mindennemű kapcsolatainkban és nem az ítélkezés, a bíráskodás, a kritika – azaz a ROSSZ – ami a JÓSÁGNAK az ellenkezője.

A szolgálatok minden körülmények között teherhordozást jelentenek, ami után komoly fáradtság vegyül azzal a sikerélménnyel, hogy 5 személlyel EGYÜTT IMÁDKOZTUNK a lélek egységében vagy csak könnyes szemmel hallgatták a felolvasott imádságot vagy a biztató Igei üzenetet.

Az Igében megfogalmazott IRGALMASÁGHOZ kapcsolódva kétségeink támadhatnak, mivel bibliajelzők vagy néhány Igét tartalmazó nyomtatványtól eltekintve, legfeljebb egy almával vagy valami gyümölccsel tudunk kedveskedni.

A betegségek sokféleségében van valami ,ami közös, és pedig az ami nem teljes, hanem hiányos – egész pontosan – az EGÉSZSÉG. Ennek a hiányát nem tudjuk pótolni sem jósággal sem irgalommal, semmiféle emberi, láthatatlan vagy látványos cselekedettel. Ezért jó tudnunk, hogy Isten megengedett nekünk a Krisztusban és Krisztusért, nemcsak nekünk pótol, kiegészít bármiféle hiányainkat, hanem másoknak is, akikkel együtt imádkozunk vagy akikért csak egyszerűen imádkozunk.

A szolgálatok végzéséhez sokféle módon hozzá lehet járulni, sőt segítséget is lehet nyújtani, olyan módon, amint a nőszövetségi tagok önkéntes alapon végeznek, akár legyen házi beteglátogatás vagy a korházi alkalmakon a korházlelkésszel és lelkésztársakkal közösségben szokták vállalni nagyobb ünnepek alkalmára készülve vagy szükségnek megfelelően.

Megkell említeni a HIT ÉS GYÓGYITÁS minden hónap utolsó péntekén zajló orvosi és lelkipásztori előadásokat, amelyek okító és építő jellegűek.

Megköszönöm szolgatársaimnak, akik szolgálatot vállaltak, akik értesítettek betegeikről, akik hozzá járultak kenyérrel és borral, vagy nyomtatványokkal az ügy szolgálatához, valamint azoknak is, akik meghívtak imaheti alkalmaikra.

Balvinszki Sándor kórházlelkész

Szóljon hozzá