Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / K nyvbemutat , vall sk rosultak evang liuma Szigetlank n
[*~ alt *]

K nyvbemutat , vall sk rosultak evang liuma Szigetlank n

rdekfesz t , szinte el ad sra k sz lnek Szatm rn meti-Szigetlanka reform tus templom ban. Szerd n 18 rakor Bolyki L szl zen sz, r , spiritu lis szeml let lelkigondoz , p rkapcsolati s nismereti k rd sekkel foglalkoz tr ner rkezik a De k (Titulescu) t ri reform tus templomba.

Elm lt vben a reform ci 500. vfordul j n az el ad egy ttes vel a Bolyki Brotherssel m r meg rvendeztette mindazokat, akik ott voltak Szatm rn meti jk zpontj ban, s t aznap d lel tt a fiataloknak tartott el ad st, melyre az ifjak sz vesen eml keznek vissza. Nem v letlen l, hiszen a Milyen zen t szeret Isten? s a Kegyelem s kalm rszellem c m k nyv szerz j nek el ad sai kegyelemk zpont ak, azaz reform tori alapelvekkel megegyez ek, humorosak, r ad sul rthet ek s lek tik a fiatals got is.

Harmadik k nyve, a Pedig mi azt hitt k, hogy c m t, a Good News kiad k nyveinek olvas i a 2017-es v legn pszer bb k tet nek v lasztott k. Ez ker l bemutat sra Szigetlank n. A k nyv alc me lett a legfelkavar bb: Vall sk rosultak evang liuma – rja a kiad . Bizony ra direkt lett ez az alc m ilyen ” t s”, mert nem is gondoln nk, hogy milyen sokan vannak, akik “belebetegednek” hit kbe… annak ellen re, hogy minden ket fel ldozz k s teljesen tadj k magukat az Asrnak, m gis valami rt egy hamis Istenk p k alakul ki. Az emmausi ton olyan emberek tal lkoznak a Mesterrel, akik egyszer m r tal lkoztak vele, akik hittek benne, vele j rtak. Valaha izzott a sz v k, de ez a sz v kih lt, amikor a szil rdnak l tsz hit s rem nys g szertefoszlott. A dolgok nem gy alakultak, ahogy rem lt k. Pedig azt hitt k, hogy… Manaps g is h v emberek t megei j rnak ki gett sz vvel az let emmausi tjain. Elhagyt k gy lekezeteiket, otthagyt k a kor bban lelkesen v gzett szolg latikat. K ls s gekben ugyan megtartott k a h v let k kulissz it, de a sz v k m ly n m r r g kih lt a t z. Ilyenkor marad a f jdalom, a csal d s, az nmarcangol s s az ress g, vagy a keser cinizmus: Pedig mi azt hitt k… pedig mi azt rem lt k. Mi t rt nhetett? Hogyan tov bb? R juk gondolva s fel j k fordulva sz letett meg ez a k nyv.

A szigetlankai gy lekezet havonta Lankadatlanul c mmel nyitott biblia r kat tart. Ez azt jelenti, hogy erre az alkalomsorozatra el ad kat h vnak, akik a teol gia k l nb z ter leteir l tartanak el ad st. Az els ilyen alkalmon, janu rban, P ti Edu rd a tordai vall sszabads gr l adott el .

Szóljon hozzá