Kezdőlap / Nőszövetség / Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferencia – Meghívó

Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferencia – Meghívó

440199 Satu Mare –   Inaului utca 11 szám.  Tel: 0261 769745 E-mail : bogyakis@gmail.com

„Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!   …  Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme! „                                                (Zsoltár 118,26.29.)

Meghívó Szeretettel meghívjuk a Nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferenciájára, amelyet 2011. július 23-án tartunk Székelyhídon. Konferenciánk témája : Önkéntesség Jézus Krisztus szolgálatában.

10.00      Zászlós bevonulás. A konferencia megnyitása: Vincéné Pálfi Judit lp. missziói előadó – tanácsos

10.15      Igehirdetés: Ft. Csűry István püspök

10.45      Köszöntések: Bogya Kis Mária lp. egyházkerületi nőszövetségi elnök

Rákosi Jenő esperes, Érmelléki Ref. Egyházmegye, Balázsné Kiss Csilla lp. ker. nőszövetségi alelnök

11.00      Helyszínbemutatás- házigazda köszöntő: Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztor

11.15      Előadás.  Prof. Dr. Peres Imre – Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Újszövetségi Tanszék –              tanszékvezető tanára : A nők szolgálata az apostoli korban

12.00      Tálentum együttes előadása

12.15      Előadás. Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédi Mária –Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke: Hit, hűség, növekedés – a református nők küldetése

13.00      Kávészünet

13.30      Művészi előadás Zsindelyné Tüdős Klára írásaiból: Némethi Zsuzsa, Nagy Orbán és Nagy Anikó színművészekSzatmárnémeti

14.10      Ebédszünet, csoportos beszélgetések, ismerkedés. Gavrucza Tibor lp. festőművész akvarell kiállításának,    valamint az érmelléki szőttes – kiállítás megtekintése a gyülekezeti házban

15.00      Vendégeink, nőszövetségi vezetők köszöntő szavai, új zászlók avatása

15.30      Záró istentisztelet- Úrvacsoraosztás: Soósné Szebeni Noémi lp. –  Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus        Fórumának elnöke

17.00      Hazautazás

Szeretettel kérjük asszonytestvéreinket, hogy aki teheti zászlóval, népviseletben jöjjön. A részvételi díj, ahogyan már jeleztük : 5 lej, ebből kávét, kalácsot és ásványvizet tudunk biztosítani. Uzsonnát, útravalót ki-ki hozzon magával. A lelkésznőket kérem, hozzanak palástot, hogy együtt oszthassunk úrvacsorát. Arra kérjük a lelkipásztorokat és feleségüket, hogy szervezzék meg gyülekezetenként az utazást.  A májusi körlevélben kért írásokat, beszámolókat június 1-ig várjuk a programfüzet számára (E-Mail : bogyakis@gmail.com). Isten áldja meg találkozásunkat!

Visszajelzéseket várunk – 2011. július 15-ig a következő címekre: Bogya Kis Mária – Tel : 0261 769745 E-mail : bogyakis@gmail.com –

vagy

Gavrucza Tibor –Tel :0259 352511 E-mail : gavrucza@yahoo.co.uk – Sacuieni str. Crisana nr. 37

Szeretettel:

Bogya Kis Mária lp.ekerületi nőszöv. elnök

Dr.  Gavrucza Tiborné Sarkadi Márta  nőszöv. elnök

Szatmárnémeti, 2011-05-20

és a Zólyomi Klára Katalin Ref. Nőszövetség – Székelyhíd

 

Szóljon hozzá