Kezdőlap / Nőszövetség / Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek – Májusi körlevél

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek – Májusi körlevél

„És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.

(Máté evangéliuma : 28, 8-9)

Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban

A feltámadás ünnepe áldott lehetőség volt mindannyiunk számára, hogy a szív belső szobájában és templomok imádkozó közösségének áhítatában szembe találjuk magunkat feltámadott Urunkkal, aki értékelve ünnepi igyekezetünket, minket megelőzve szembe jött velünk. Szólt a húsvét angyala: „ Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek… feltámadott, amint megmondotta volt.” (Mt 28,5-6). Mi is mentünk, mint azok az első húsvéti asszonyok, hogy felkeressük a Megfeszítettet, s halál helyett az Élettel találtuk szembe magunkat. Ő, az élő Úr szólított meg bennünket, hogy újra ránk bízza az élet evangéliumának hirdetését. Elmúlt az áldott ünnep. De húsvéti küldetésünk nem múlhat el,ennek tartania kell a szív utolsó dobbanásáig.

Édesanyák, Nagymamák, és Lányaink, jövendő Édesanyák, ti az Úr  áldottai  vagytok, Élethordozók, a teremtő Isten titkainak sáfárai ! Anyai küldetésetek során gyakran találkoztok az élet-halál mezsgyéjének érintésénél a múlandóság fájdalmával. De a húsvét örömhíre nektek is szól: fürkésszétek a menny titkait. Gyönge asszonyi sorsotokat és szeretteitek életét helyezzétek a MÚLHATATLAN SZERETET MEGTARTÓ URÁNAK kezébe, aki örökéletet adott nekünk. Anyáknapja legyen a számunkra a boldog hálaadás ünnepe, hogy nők és édesanyák lehetünk, s egyben az Úr szolgálóleányai, ha hagyjuk, hogy azzá tegyen bennünket. Ilyenkor jól esik a gyermeki ölelés, egy kedves szó, köszöntő, amit versben mond el a gyermekünk, az unokánk. Legyünk hálásak érte, s  azért, hogy míg itt küldetésben járunk, VALAKI gondjaiban hordoz bennünket is, drága gyermekeit.

„Édesanyák. A mindennapok névtelen hősei. Szívük melege mellett nő fel az új nemzedék. A kisgyermekek egyszer majd felnőttek lesznek, a ma még fiatal anyák egyszer megöregszenek.  Ráhajol-e majd a felnőtt gyermek a megöregedett anya ráncos kezére, hogy rácsókolja háláját ? De szép is lenne ez ! „(Dr. Körpöly Kálmán : Névtelen hősök)

Ha Isten megtartja életünket, ez évi konferenciánkat 2011. július 23-án tartjuk Székelyhídon. Témája a 2011. évre meghirdetett önkéntesség : Önkéntesség Krisztus Urunk szolgálatában. Református nőszövetségünk munkájának a legtalálóbb kifejezője, hiszen erről szól a küldetésünk. Szeretetszolgálat a gyülekezetben és a családban, diakónia, életszolgálat Isten egyházáért. Szeretettel hívjuk a nőszövetségeket és a gyülekezetek tagjait konferenciánkra. Kérünk írásokat a gyülekezeti szolgálatról, képes beszámolókat, imákat, verseket a konferencia – füzet számára. Beküldési határidő: június 1. Részvételi díj : 5 lej. Ez úton mondunk köszönetet a nagybányai konferenciánkon összegyűlt adományaitokért ( 1600 lej), amellyel egy kárpátaljai iskola megmentéséhez járulhattunk hozzá. Adományainkat ebben az évben Varga Elza nagyváradi asszonytestvérünk gyógykezelésére szánjuk, aki májátültetésre vár. Az adományokat a konferencia színhelyén vesszük át. Találkozónk részletes programját rövidesen kiküldjük.

Köszönet minden szolgálatotokért, hűséges helytállásotokért, kísérje áldás életeteket, szeretteitek, gyülekezetetek életét.

Sok szeretettel: Bogya – Kis Mária, egyházkerületi nőszövetségi elnök  – 2011. április 30.

 

Szóljon hozzá