Kezdőlap / Nőszövetség / K tezer ber reform tus asszony konferenci ja K r skisjen n

K tezer ber reform tus asszony konferenci ja K r skisjen n

Fenyegetett vihar, ijesztett sz l, de a tombol tenger Ura, a Mindenhat k zen hordozta a mintegy k tezer asszony szinte im ds g t a tizenhetedik alkalommal megtartott Ny ri N sz vets gi Konferenci n.

Szombaton korareggel Kir lyh g mell k minden t j r l, gy Szatm rr l is, s t az egyh zker let hat rain t lr l “karav nok” indultak, hogy d lel ttre ellepj k a Sebes K r s-ment n tal lhat Kings Land Rendezv nyk zpontot.

Z szl s felvonul s ut n Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ke hirdetett Ig t: “Boldogok azok a szolg k, akiket az r, amikor megj n, bren tal l. Bizony mondom nektek, hogy fel vezve mag t asztalhoz lteti ket, hozz juk megy, s felszolg l nekik. s ha a m sodik vagy harmadik rv lt skor j n is meg, s gy tal lja ket, boldogok azok a szolg k! Azt pedig jegyezz tek meg, hogy ha tudn a h z ura, melyik r ban j n a tolvaj, vigy zna, s nem engedn , hogy bet rj n a h z ba. Ti az rt legyetek k szek, mert amely r ban nem gondoln tok, akkor j n el az Emberfia.” (Lk 12,37-40) Az igehirdet az ber n sz vets gi szolg latr l sz lt. A lelki rtelemben vett jszak t csak virraszt im ds ggal, azaz im ds gos virraszt ssal lehet t lni. Sz molnunk kell azzal a feledhetetlen, de megv ltoztathat t nnyel, hogy jszaka van, s marad is a maga f lelmetes s kil t stalans got gerjeszt , uralkod llapot val, ameddig nem gyakoroljuk, s nem fejlesztj k tov bb a k rvonaloz d megold sokat. N sz vets g nk szolg lata minden szinten s t ts goszlat feladatokat v gez. – mondta az igehirdet .

Bogya Kis M ria egyh zker leti n sz vets gi eln ke megk sz nve a p sp k r szolg lat t a rendezv ny igei mott j val k sz nt tt: “Harcold meg a hitnek sz p harc t, nyerd el az r k letet, amelyre h vattatt l, s sz p vall st tellel vall st tett l sok bizonys g el tt”. (1Tim 6,12) Az elm lt vsz zadok sor n hozz szoktunk, hogy a mi n p nknek minden rt kem nyen meg kell k zdenie, kereszty n hit nek, anyanyelv nek, kult r j nak, reform tus identit s nak meg rz se rdek ben. K zdelem, tusakod s, sok im ds g el zte meg jelen konferenci nk sz nhely nek megtal l s t is. Isten ir nti h laad ssal mondhatjuk el, hogy kin tt k a templomainkat, s egyre nagyobb helys gre van sz ks g nk, hogy ny ri konferenci inkat megfelel k r lm nyek k z tt megtarthassuk. – mondta a rendezv ny f szervez je, a Szatm r-Szamos-negyedi Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora.

Ezt k vet en Dr. P lfi J zsef a Partiumi Kereszt ny Egyetem rektor nak egyh zt rt neti el ad sa k vetkezett. Az el ad sz lt a n sz vets g megalakul s r l, s annak k r lm nyeir l. A k ls s bels “ker kk t k” aknamunk ja ellen re az 1925. esztend tt r st hozott a belmisszi i szervez d st illet en. Ennek a munk nak lett egyik konkr t gy m lcse a N sz vets g is. Dr. Ga l Botondn Dr. Czegl dy M ria f orvos, a Tisz nt li Reform tus N sz vets g eln ke Debrecenb l rkezett s Hitvall s a csal dba c mmel tartott el ad st. A bibli s hitben ki rlelt r ks g k telez benn nket arra, hogy mi is t rekedj nk a hit nket szil rdan meg rizni, a reform tus hagyom nyainkat tov bb vinni, s gyermekeink, unok ink hit t gy form lni, hogy k is m lt ut dai lehessenek a hitvall seinknek. – mondta az el ad .

K sz nt tte az egybegy lteket Vincz n P lfi Judit a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let misszi i el ad tan csosa, majd sz vhez sz l , aktu lis nekeket nekelt a szatm ri Immanuel Zenekar. Sz lt a gy lekezethez Nagy Erika szatm ri egyh zmegyei n sz vets gi eln k s F ldesy M rta bihari egyh zmegyei n sz vets gi eln k is.

Eb dsz net ut n sor ker lt az j n sz vets gi z szl k felavat s ra. Sz p szavalatok ut n pedig J zus k ldet s ben a magas Himal ja hegyei k z tt c mmel olyan misszion rius h zasp r el ad s t hallhatta sz jt tva a n pes sereg, akik val ban let ket kock ztatt k az rt, hogy az evang liumot terjessz k.

A z r istentisztelet Papp M nika a Tisz nt li Reform tus N sz vets g titk rhelyettese hirdette az Ig t, majd az rvacsoraoszt sra k sz tve gendai szolg latot v gzett Simon Ang la h zigazda, k r skisjen i lelkip sztor.

Az im dkoz asszonysereg lelkiekben gazdagodva, igei zenetekkel felt lt dve hagyta el a szabadt ri Kings Land Rendezv nyk zpontot, meg lve azt, hogy Isten Ig je nincs a templom falai k z z rva, megszentelhet b rmilyen helyszint, ahol sz l az evang lium. Sz lt!

Szóljon hozzá