Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Jól tetted! – 61 ballagó refis

Jól tetted! – 61 ballagó refis

Gyermeknapon 61 diák ballagott a Szatmárnémeti Református Gimnáziumból. A három osztály Isten áldását kérte életük fontos pillanatában.

Szombaton délelőtt, miután a ballagók az iskola egyedi tanári szobájában énekkel köszöntöttel, elindultak a Láncos templomba, hogy kérjék az Magyar Református Énekeskönyv 477 dicséretének szavaival: „Isten szíven megpihenve, forrjon szívunk egybe hát…”

Varga Szilárd Csaba iskolalelkész hirdette Isten szavát az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részének 33. verse alapján: „… jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.” Péternek alapvető változáson kellett átmennie, míg átlépte Kornéliusz százados házának küszöbét. Milyen volt az idáig vezető út?  Rögös vagy sima? Miben változtál a megtett út során? – kérdezte az igehirdető a ballagóktól. „Át tudtál-e lépni azokon az akadályokon, melyek elválasztottak téged az élő Istentől és a másik embertől? Falak épültek körülötted? Vagy képes voltál hidat verni a másik emberig? Ha az utóbbi történt az elmúlt évek során: akkor az út végéhez érve hálaadással mondhatjuk mi is: jól tetted, hogy eljöttél a Szatmárnémeti Református Gimnáziumba és ide jártál négy éven át… Isten számára minden gyermeke egyformán fontos és értékes. Te is az vagy! Téged is el akar küldeni! El akar indítani a nagybetűs élet útján. Mi most el kell engedjük a kezeteket, de Isten tovább fogja és úgy vezet majd titeket minden életpróbán át, mint ahogyan anya vezeti kézenfogva a gyermekét!” – biztatott a lelkipásztor.

Az igehirdetést követően Király Lajos esperes az efézusi levél 4. részének 32. verse alapján szólt a ballagókhoz: „Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek…” Gábor Máté, magyar származású kanadai kutató-orvos szerint a társadalmunk egyik legnagyobb problémája az elidegenedés vagy elkülönülés jelensége. Ez az ember életében négy módon manifesztálódik. Elsősorban elidegenedtünk a természettől, ugyanis pusztítjuk környezetünket és a természetet. Másodszor elidegenedtünk az emberektől, hiszen egyre kevesebb a személyes kapcsolat, a bensőséges viszony. A kapcsolatok lazulása azonban mentális, sőt pszichoszomatikus betegségeket okoznak. Harmadszor elidegenedtünk a munkától, mert olyan feladatokat végzünk naponta, amit mi is értelmetlennek látunk. Az embert az Isten alkotta, és így mi is alkotók „teremtők” vagyunk. Azonban, ha ez a munkánkban nem ölt testet, úrra lehet rajtunk a céltalanság érzése. A gazdaság és az értelemhiányt igyekszik pótolni hamis pótlékokkal. Végezetül elidegenedtünk saját magunktól, belső, mély érzéseinktől. Isten azonban jóindulatúnak, könyörületesnek és empatikusnak teremtett minket. A jó hír az, hogy ezek által az Isten által belén plántált lelki ajándékok által ismét kapcsolódhatunk a természethez, az embertársunkhoz, munkánkhoz és önmagunkhoz. Éljünk és éljetek a lehetőséggel! – bátorított Király Lajos.

Magyar Lóránd parlamenti képviselő elmondta: a ballagás napja nem valaminek a vége, hanem inkább valaminek a kezdete. Egy új fejezetnek a kezdete. A Református Gimnázium ballagásán elmondott köszöntőmben azt kívántam a végzősöknek, hogy találják meg a helyüket a társadalomban, egy erős közösségnek a tagjai legyetek.

A tanfelügyelőség nevében Gál Gyöngyi és Kallós Zoltán köszöntött, majd Póti Eduárd iskolaigazgató három részre osztotta mondanivalóját: Először is megköszönte a szülőknek, hogy anno bizalmat szavaztak, és arra buzdítta őket, hogy legyenek nagyon büszkék gyermekeikre, mert az az út, amit végig kellett járjanak, nem volt könnyű. Ők minden igyekezetünkkel kísérték őket ezen az úton, úgy véli, hogy jó munkát végeztek. Most, mint kikötői munkások és dokkmunkások nézik, ahogy a hajók elhagyják a biztonságos öblöt, és kihajóznak az életnek nevezett nagy kékségre. Második gondolatként azt kívánta, hogy kísérje őket az Úr Isten tovább, őrizze meg lépteiket, hogy mint Pál apostol, a múltnak hátat fordítva teljes erővel forduljanak és törjenek a kitűzött cél felé. Végül egy Kálnay Adél idézetet helyezett az ifjak szívére: “Te vagy az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a világban. Te vagy az, aki észreveszi az élet apró szépségeit, te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell, általad lesz ez a világ még szebb és jobb. Mi legfeljebb segítünk neked.”

Azt, hogy milyen tehetséges diákok jártak és járnak a Szatmárnémeti Református Gimnáziumba, az az ünnepi ének és verscsokor is bizonyította, ami könnyet is csalt az ünneplő sereg szemébe. Hitelesen és minőségi módon átadott énekek és versek voltak ezek. A zászlók hagyományos átadását követően a jól megérdemelt okleveleket vehették át az ifjak. Első tanulóként Karikás Noémi, másodikként Nagy Adrienn, harmadikként pedig Szilágyi Balázs végzett. A hozzátartozók örömmel várták az ünnepelteket a gimnázium udvarán, ahonnan elindulva együtt folytatták az ünneplést. Isten áldása legyen a ballagókon!

Szóljon hozzá