Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Jézus feltámadt, ez komoly! – Legátus hirdette az Igét Szatmár-Kültelken
[*~ alt *]

Jézus feltámadt, ez komoly! – Legátus hirdette az Igét Szatmár-Kültelken

A keresztény egyház, kétezer év óta hirdeti Krisztus feltámadását! Nem tudom, hogy a 2000 év alatt hányszor fordult elő, de azt hiszem az idei esztendőben valamivel nehezebb a lelkipásztorok feladata, hiszen, ha eddig volt olyan, aki kételkedett Jézus feltámadásában, akkor,  ma, április 1-jén, vajon hányan fogják nekünk elhinni a hírt? Mert ez nem tréfa, nem bolondság, hanem komoly, az ember életét befolyásoló örömhírről van szó! – Erről tett bizonyságot Varga Tamás-Sándor a Szatmári-Kültelki Református Egyházközség legátusa és a házigazda lelkipásztor Higyed János.

Mert Isten, abban mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus meghalt a keresztfán, miattam-miattad, helyettem-helyetted, értem-érted, ÉRTED?! De Krisztus feltámadt, legyőzte a halált, hiszen Nagypénteken, nem a Krisztus temetésén voltunk jelen, hanem a halál temetésén, a Krisztus testébe vert szöveg, valójában a halál koporsójába vert szögek voltak. Jézus él, feltámadt, van üdvösség!

„Az idei legációs szolgálatomat, Isten különös gondviselésének hála, Szatmár-Kültelek gyülekezetében végeztem. Ide helyezett, ide hívott Isten, hogy itt szóljam a feltámadás evangéliumát, örömüzenetét! Ismerős hely, ismerős arcok. Volt már lehetőségem itt szolgálni és szívesen jöttem újra ezen az ünnepkörön is. Nagyon sok szép és jó emlék fűz ide, hiszen évekkel ezelőtt, itt ágendáztam először, Istennek hála, itt kereszteltem először és íme most, megadatott, hogy legátusként, az Isten és a teológia ünnepi követeként, itt hirdessem a feltámadt Krisztust.” – mondta lapunknak a legátus.

Húsvét vasárnapján délelőtt, a Máté evangéliumából szólt Isten igéje, a 28. rész 1-20. verseiből. A feltámadás reggelén az asszonyok sietve mentek Jézus sírjához, ám ott, valami felfoghatatlan dolog fogadta őket, földrengés közepette egy angyal hírül adja nekik, hogy Jézus ,,nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta volt”. (Máté 28,6a) A Húsvét üzenetét tehát egy angyal jelenti ki, a mennyei világ hírnöke és nem egy ember. Tehát Krisztus feltámadását nem az emberek találták ki, nem az asszonyok és az apostolok jól megírt fantasy regénye, amit az évszázadok alatt a Krisztusban hívők építgettek és szépítgettek! Az angyal egy üres sírt mutat az asszonyoknak és ez már magában is örömüzenet. Hiszen nagyon sok vallásnak tanítói és alapítói, szépen rendezett sírhelyekben nyugszanak és oda milliók zarándokolnak, hogy leróják tiszteletüket. De olyan csodálatos és annyival több az, hogy nekünk keresztényeknek üres sírboltba lehet csak betekintenünk. Mert Jézus él és feltámadt és általa van üdvösség!

Szóljon hozzá