Kezdőlap / Nincs kategorizálva / Jakabffy Elemérre és Páskándi Gézára emlékeznek

Jakabffy Elemérre és Páskándi Gézára emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére és szervezésében 2011. május 20 – 21-én a lugosi származású  és Szatmárnémetiben nyugvó Jakabffy Elemér politikus, író és lapszerkesztő születésének 130-ik évfordulója alkalmából Kisebbségvédelem a XX. és XXI. században  –  Kisebbségi jogok a Népszövetségtől az Európai Unióig  – címmel immár   tizedik alkalommal rendezik meg Szatmárnémetiben a Jakabffy Napok néven ismertté vált kisebbségi tanácskozást és megemlékezést. A szimpozionnak a Megyei Múzeum Vécsey-házi épülete ad helyet.

A jeles Kárpát-medencei magyar politikusok, kisebbség-kutatók és történészek részvételével  május 20-án, pénteken délelőtt és délután zajló tanácskozás befejezését  követően az előadók és meghívottak Szatmárhegyre, a Kossuth-díjas  Páskándi Géza szülőfalujába látogatnak, s együtt koszorúzzák meg a költő, próza- és drámaíró egykori szülőháza helyén álló emléktáblát és a falu központjában található szoborát.

A X. Jakabffy Napok május  21-én, szombat délelőtt a kisebbségi politikus sírjának és a Szamos parti városban található egykori lakóháza  emléktáblájának megkoszorúzásával ér véget.

 

A két egymást követő és összefonódó rendezvény részletes programja a következő:

 

2011. május 20 – án, pénteken

 

9  00 órától                                          (kelet-európai idő szerint)

Kisebbségvédelem a XX. és XXI. században

–         Kisebbségi jogok a Népszövetségtől az Európai Unióig  –

Tanácskozás a Megyei Múzeum Vécsey-házi  képzőművészeti részlegének  I. emeleti termében

( Szatmárnémeti   P-ţa Libertăţii   –   Fő tér  2 1  –  Vécsey-ház )

A tanácskozást megnyitja:

Muzsnay Árpád, újságíró, az EMKE alelnöke (Szatmárnémeti)

Üdvözlő beszédet mond: :

Csehi Árpád, közgazdász, a Szatmár Megyei Tanács  elnöke

Tanácskozásvezető:

Varga Attila, jogász, parlamenti képviselő (Szatmárnémeti – Bukarest)

Előadások:

Szekernyés János, közíró, helytörténész (Temesvár ):

Jakabffy Elemér, a kisebbségi jogok védelmének letéteményese

Csapody Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos  munkatársa (Budapest):

Jakabffy kultúrpolitikai felfogása

Székely István, politológus (Kolozsvár):

Kulturális autonómia

–  lehetőségek és dilemmák –

Bálint-Pataki József, tanár, könyvtáros (Budapest):

Neve több volt, mint áruvédjegy

–  A Határon Túli Magyarok Hivatala, mint kormányzati intézmény –

Szünet

Tanácskozásvezető:

Szili Katalin, humánökológus, parlamenti képviselő, a Magyar Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke (Budapest)

 

Előadások:

Göncz László, történész, parlamenti képviselő (Lendva):

A szlovéniai kisebbségvédelem időszerű kihívása:

az általános nemzetiségi törvény elfogadása

Köteles László, biztonsági szakértő (Szepsi):

Magyarként Csehszlovákiától Szlovákiáig

–  Kisebbségként a XX. századi Felvidéken  ––

Tóth Mihály, jogász (Kijev):

Kisebbségi nyelvhasználati  jogok és a nemzeti önazonosság

megőrzése Ukrajnában

Varga Attila, jogász, parlamenti képviselő (Szatmárnémeti – Bukarest):


Az emberi méltóság és a kisebbségi léthelyzet

 

Ebédszünet

 

16 00 órától                            A tanácskozás délutáni folytatása

Tanácskozásvezető:

Katona Tamás, történész, ny. nagykövet (Budapest)

Előadások:

Eckstein-Kovács Péter, jogász, elnöki tanácsos ( Bukarest – Kolozsvár):

Egy sajátos helyzetű kisebbség, a romák jogvédelme

Tabajdi Csaba közgazdász, EU-s parlamenti képviselő (Budapest – Brüsszel):

Az Európai Unió kisebbségvédelmi rendszerének

lehetőségei és korlátai

Szili Katalin, humánökológus, parlamenti képviselő(Budapest) :

Autonómiaformák és lehetőségeik Európában és

a Kárpát-medencében

Duray Miklós, felvidéki politikus, közíró (Pozsony):  

Változatlanság a változóban
–  Hogyan befolyásolta az EU-hoz való csatlakozás

az elszakított magyar nemzetrészek helyzetét  –

 

19 00 órakor Közös részvétel a szatmárhegyi

Páskándi-megemlékezésen

A Páskándi – emléktábla megkoszorúzása

(Páskándi – volt Călăraşi – utca 27)

 

Köszöntőt mond:

Szűcs Szabolcs, Szatmárhegy alpolgármestere


20 00 órakor

Megemlékezés  a Páskándi-szobornál

( Fő út  melletti park )

 

Köszöntőt mond:

Daniel David, Szatmárhegy polgármestere

Huszti Gyula, a szatmárhegyi RMDSZ-szervezet  elnöke

Erdei D. István, parlamenti képviselő (Szatmárnémeti – Bukarest)


Ünnepi szónokok:

Csapody Miklós, irodalomtörténész (Budapest)

Felician Pop, író (Szatmárnémeti)

 

 

Ajándékkönyvek ünnepélyes átadása a Szatmárhegyi Községi Könyvtárnak

Kádas Jánosné Pásztor Katalin, a Tolcsva Jövőjéért Közalapítvány nevében

Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke  – a Nyírség Könyvtár Alapítvány nevében

A megemlékezésben közreműködnek a Szatmárhegyi Általános Iskola diákjai

Kovács Franciska és Zilahi-Kató Klára tanerők vezetésével

 

Konferál:

Jeremiás Evelyn Kitty

 

2011. május 21 – én, szombaton

9 00  órakor              Koszorúzás Jakabffy Elemér szatmári  sírjánál

–  Hídon túli római katolikus temető  –

Imát mond:

Hankovszky Ferenc, püspöki helynök (Szatmárnémeti)

 

Beszél:

Varga Attila, jogász, parlamenti képviselő (Szatmárnémeti – Bukarest)

A szülőföld nevében szól:

Sallai István, orvos (Lugos)

 

10 00 órakor           Jakabffy Elemér egykori lakóházának megkoszorúzása

–  Marsilia (volt Vörösmarty) utca 12 –

X.  Jakabffy Napok  és a Páskándi-megemlékezés az  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rendezvénye

Támogató:

Szatmár Megyei Tanács

A szervezést irányította: Muzsnay Árpád

 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége

postacíme :

RO – 440049  Satu Mare  str. Rândunelelor  Nr. 1

tel/fax : 40 261 712808

e-mail: muzsnay@datec.ro

 

Szóljon hozzá