Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Isten nélkül egy lépést se! – Karantén-záró videón a Hegyi beszéd az IGEszigeten

Isten nélkül egy lépést se! – Karantén-záró videón a Hegyi beszéd az IGEszigeten

113 igehirdetést hallgattak eddig mindazok, akik március 16.-tól minden este 20 órától, de más időpontokban is, Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalára kattintottak. A negyedik igehirdetés-sorozat is befejeződött: Filippi Levél, Eszter könyve, Vagyok-János evangéliuma, Exodus. A negyedik sorozatot egy karantén-záró közös videó pecsételt meg, melyben a Hegyi beszédet olvasták fel közösen a hívek.  

Mózes második könyvéről, az Exodusról, Kivonulásról szóló igehirdetés zárásaként a vasárnap délelőtti szabadtéri istentiszteleten Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor Mózessel együtt így imádkozott: „Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz?” (2Móz 33,15-16)

Mózes második könyve az egyik legalapvetőbb szöveg – nemcsak a Bibliában, hanem a világirodalomban is. Az egyiptomi kivonulás története számtalan korban sok népnek adott erőt arra, hogy szembeszálljanak az elnyomó hatalmakkal. A kivonulás könyve a felszabadítás örök története. Az egyiptomi szabaduláshoz kötődik a páska ünnepe, az az ünnep, amelyen Jézus, a halála előtti napon, az úrvacsorát szerezte. A keresztyén szimbolizmus nem ritkán beszélt úgy a Vörös tengeri átkelésről, mint a vízen keresztül történő megmenekülésről, ami a keresztség egyik jelentése is. Azután az Exodusban olvassuk a Tízparancsolatot, amely az emberi jogok alapjául szolgál a mai napig. Mindez talán érzékelteti velünk, hogy ez a bibliai könyv milyen hatással volt és van az egész emberiségre.

A legnagyobb csoda Mózessel történt, a változás. Pedig nem volt könnyű dolga. Nem akarta ő ezt az egészet. Már akkor vonakodott, amikor az Úr megszólította őt az égő csipkebokorban. Nem akart ő Egyiptomba menni, és nem akarta kivezetni Izraelt a fáraó elnyomó hatalmából. De Isten kijelentette magát neki, és megbízta. A fáraóval szemben keményen képviselte az Úr akaratát, majd eljött a nap, amikor kivezette Izraelt a rabszolgaságból. De mindjárt az első fellélegzés után megjelent az egyiptomi hadsereg, és siránkozni kezdett a nép, miért nem maradtak inkább Egyiptomban. De az Úr szabadulást szerzett, ami után az egész nép magasztalta Istent. Nem sok idő telt el, és Mózesnek újra nehézségekkel kellett szembenézni. Nincs víz, nincs élelem, nő a zúgolódás és lázadás. Mózes Istenhez kiált, aki gondoskodik Izraelről. Így érkeznek meg a Sínai hegyhez, ahol Mózes új feladatot kap. Ő a közvetítő a szent Isten és a nép között. Ő megy fel a hegyre, aminek a nép még a szélét sem érintheti, ő beszél a felhőben és tűzben az Úrral, ő kapja meg a tízparancsolatot két kőtáblára vésve. De mire visszaér, megtörténik az elképzelhetetlen. A nép, amely készséggel lépett be az Úrral való szövetséges kapcsolatba, teljes engedelmességet ígért, megtörte a szövetséget. Aranyborjút készített, és úgy imádták, hogy íme az Isten, aki kihozta őket Egyiptomból. Isten el akarja törölni Izraelt, de Mózes Isten elé áll. Közbenjár, és Isten szánalomra indul, és nem hozza a népre azt a bajt, amit tervezett.

Mózes nem elégszik meg azzal, hogy egy angyal menjen népe előtte: vagy Isten vezetésével mennek tovább, vagy sehogy! Mi se cseréljük le az Istent, semmilyen szentre, angyalra, álomra. „A legnagyobb dolog, hogy Isten velünk van.” (John Wesley) Szánjuk el magunkat, és mindeközben lássuk, hogy annak az Istennek az arca, aki újat cselekszik népével, nem más, mint a megalázott és megfeszített, de feltámadott Jézus Krisztus arca! – biztatott a lelkipásztor.

A továbbiakban kicsit ritkábban jelentkezik az IGEsziget: hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap 20 órától, valamint a szabadtéri istentiszteletek is közvetítésre kerülnek vasárnaponként 10 órától. A továbbiakban Pál apostolnak korintusbeliekhez írott első levele magyarázatát hallhatják a hívek. Elkészült a hetedik karantén-videó is, melyben nem véletlenül, a Hegyi beszédet tolmácsolták a hívek, hiszen ez az a szöveg, melyben érezhető az Exodusban megfogalmazódó törvény betejesedése. Köszönet Szabó Csaba Józsefnek a videó elkészítéséért. Íme a videó:

Szóljon hozzá