Kezdőlap / Imahét 2012 / Ismeretlen utak veszélye

Ismeretlen utak veszélye

A szülők és a politikusok felelősségéről szólt az igehirdetés és a történelmi előadás.

Elek György, Friss újság

Nt. Kovács Sándor esperes hirdetett igét tegnap a Szatmár–Németi református templomban az imahétzáró és megemlékező istentiszteleten. Az esperes Ruth könyvéből merítette az alapigét, amikor Elimélek feleségével, Naómival és két fiúkkal, Mahlonnal és Kiljonnal amiatt hagyta el Betlehemet, mert abban reménykedett, hogy Moáb mezején jobb megélhetést talál. Tudták, hogy minden út vezet valahová, de nem tudhatták azt, hogy az ő útjuk hová vezet. Az Istenben hívők számára világos az, hogy a keskeny út az örökkévalóság felé vezet, a széles út pedig az örök kárhozatra. A két fiú egy apai döntés áldozata lett. Ma is gyakran találkozunk hasonló példákkal, épp ezért kell tanulni ebből a történetből. Ma is gyakran döntenek rosszul a szülők, és ezeknek a döntéseknek a gyerekek lesznek az áldozatai. A szülők felelőssége óriási, amikor a szülő dönt, nem a maga, hanem a gyereke sorsáról dönt. Az a szülő, aki találkozik Jézussal, abból a találkozásból a gyerekének is java származik. Ezért van az, hogy a szülő jól gondolja meg döntéseit, jól gondolja meg, hogy mikor mit cselekszik, mert a gyerek amit lát és kap otthon, azt viszi magával és aszerint él ő is. Az engedetlenség útján nem lehetünk boldogok: az engedetlen szülő, engedetlen gyereket nevel.

Megemlékező előadás

Thoroczkay Sándor történelemtanár, a Szent István Kör tiszteletbeli elnöke rövid előadásában megemlékezett a Don–kanyarnál harcoló és nagyon sok áldozatot hozó II. Magyar Hadsereg hősies helytállásáról, a végső harc előzményeiről, a bukás okairól és a vesztes csata következményeiről. A Donhoz vezérelt magyar katonák azt remélték, hogy harcukkal egy jobb világot teremtenek, felszabadítják hazájukat és boldog jövőt teremtenek utódaiknak. A magyar nemzet mindig meg kellett küzdjön a megmaradásért. Ez sosem volt könnyű, hiszen földrajzi elhelyezkedése miatt többször keveredett háborúkba anélkül, hogy bármilyen érdek fűzte volna a győzelemhez. A második világháborúban a magyar katonák azt remélték, hogy győzelmük árán visszakapják azokat a területeket, amelyeket Trianonnál elveszítettek. Ez nem sikerült, az azonban megtörtént, hogy az urivi ütközetben kétszáznégyezer katonából százhúszezer elesett. Istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzták a templomkertben lévő doni emlékművet.

 

Szóljon hozzá