Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Interakt v el ad s a csal d szerep r l Petty nben
[*~ alt *]

Interakt v el ad s a csal d szerep r l Petty nben

Forr s: frissujsag.ro

Vas rnap a Petty ni Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term ben a szok sos istentiszteletet k vet en Fleisz Kinga pszichol gus tartott interakt v el ad st az egyh zk zs g h veinek. Genda Szabolcs rp d helyi lelkip sztor hirdette az ig t.

Genda Szabolcs rp d petty ni reform tus lelkip sztor M t evang lium nak 16. r sz re p tette igehirdet s t, ami a hitvall sr l sz lt. Hangs lyozta a hit megvall s nak a fontoss g t, utalva arra, hogy a hit nem mag n gy, a hitet meg kell vallani a vil g s a kereszt ny k z ss g el tt. Hangs lyozta, hogy sosem volt m g ilyen nagy sz ks g k az embereknek a hitre, mint ma.

Egy vvel ezel tt volt m r egy besz lget s a Petty ni Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term ben P rv laszt s, p rkapcsolat, h zass g, csal d c mmel, ennek a t m nak a m lyebb elemz s t v gezte el vas rnap ugyanebben a teremben Fleisz Kinga pszichol gus. A n pes hallgat s g sz m ra feltette a k rd st, hogy melyik az az t sz , ami esz kbe jut, amikor a csal dra gondolnak, ugyanis ez az t sz hat rozza meg, hogy mennyire lnek boldog csal di letet. Egy p r, amely csal dot akar alap tani, addig egym st l k l n ll , sok mindenben elt r letet l. Els l t sra a fizikai hat sok gyakorolnak befoly st r juk, de nagyon fontosak az rzelmi sszetev k is. Mind fizikailag, mind rzelmileg k l nb z nk egym st l, de ott vannak a szoci lis sszetev k, itt fontos az, hogy ki hogyan viszonyul a m sik emberhez, milyenek a szok sai. Mindezek mellett az is meghat roz , ki hogyan gondolkodik. Mindenki sz m ra m s az, ami fontos, m sk pp l t dolgokat, s m sk pp d nt azokr l. Mindenki csak arra tud figyelni, ami megvan benne. Akiben nincs j rz s, az nem l tja a m sikban a j t, s ha t ls lyban vannak a negat vumok, akkor a m sikban is azokat keresi. A legfontosabb k t ember let ben a spiritu lis sszetev , az, hogy milyen a hitvall suk, milyen rzelmi s rtelmi k pess geik vannak. Amikor egy gyerek megsz letik, tveszi a sz lei tulajdons gait, ez rt fontos, hogy a sz l k olyanok legyenek, amilyennek a gyerekeiket nevelni akarj k. A legeredm nyesebb tanul si forma az ut nz s. Amikor k t fiatal h zass got k t, akkor lesz bel l k boldog p r, ha k pesek egy szintre hozni az elv r saikat. Mindk t f lnek igyekeznie kell olyann v lni, amit maga a m sik f lben kedvel. Az egy tt t lt tt min s gi id seg t abban, hogy egym shoz hasonl v v ljanak. A p rok meg kell ismerj k, hogy ki miben hisz. Ez akkor lehets ges, akkor k nnyebb, ha haszn lhat mint t s k pess geket hoznak magukkal otthonr l. Ha k t sz l hasonl k ppen gondolkodik, akkor hasonl k ppen nevelik a gyerekeiket. Nagyon fontos, hogy kialakuljon a f rj s a feles g hasonl gondolkod sa, mutatott r a pszichol gus. Fleisz Kinga kiemelte, hogy az ut bbi id szakban kezd kialakulni az a trend, hogy a gyerek vezeti a csal dot, ami hossz t von nem vezet j ra. Ilyen esetekben a sz l k ereje kevesebb, mint a gyerek . Itt probl ma van a sz l i mint val, aminek a k vetkezm nyei a gyerekre fognak kihatni. A gyerek sz m ra nagyon fontos, hogy milyen csal dban nevelkedik. A csal dtagok t kr t tartanak egym snak. Ha a f rj nem b nik j l a feles g vel, az azt jelenti, hogy a feles g nem b nik j l nmag val. A szeretetnek egyszerre kell ki- s befel ramolnia. Ha valakinek nem tetszik az, amit a t k rben l t, nem a t kr t kell megv ltoztatnia, hanem nmag t. A tov bbiakban Fleisz Kinga arra a k rd sre kereste a v laszt, hogyan tudnak fejl dni azok, akik rossz mint t kaptak a sz leikt l. Ha valamit nem tudunk, az nem baj, akkor lesz baj, ha holnap vagy holnaput n sem fogjuk tudni – mutatott r . Meg kell tal lni a probl ma megold s nak a lehet s g t. Nagyon fontos a probl m k megbesz l se. Minden ember csak azt tudja tadni, ami benne van. A p rkapcsolatok akkor vezetnek hosszan tart boldogs ghoz, ha a felek k pesek legy zni a k l nbs geket. Nincs olyan konfliktus, amit nem lehet megoldani, ha a felek tudnak alkalmazkodni s meg tudnak er s dni a j s gban – sz gezte le a pszichol gus.

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá