Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. március 10.

Velünk az Isten – 2018. március 10.

 „Jézus pedig így felelt: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak olyat tesztek, ami e fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek: kelj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meglesz. Mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek.” (Máté 21,21-22)

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Egy igen furcsa és elsőre érthetetlen történetet hallhatunk és olvashatunk ez imént, egy olyan történetet ez, amely konkrét és egyszerű mondanivalóval rendelkezik.

Jézus az mondja tanítványainak, ha van hitetek sokmindere képek lennétek.

Vajon mi hogyan állunk a hit terén. Sokszor a megannyi gondok és terhek beárnyékolják az életünket.- és nincs lelki erőnk se olykor? Vajon merünk bízni az Úrban?

Tanítványait Jézus arra biztatta, hogy higgyetek és reméljetek.  A ma emberét is az Úr erre serkenti, hogy bízzon az Úrban. Egyik szép dicséretünk jut eszembe ennek kapcsán amely igy hangzik:

„Zengj hát az Úrnak s járd az utat, mit éppen néked Ő adott

A mennyből gazadag áldást juttat s majd Jézus ád szép új napot.

Ki  benne bízik és remél „Az mindörökké véle él.”

Hát legyen igy! Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá