Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti nyit istentisztelet, k z ss gi besz lget s Petty nben

Imaheti nyit istentisztelet, k z ss gi besz lget s Petty nben

Forr s: http://www.frissujsag.ro

Vas rnap a Petty ni Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term ben vette kezdet t az egyetemes imah t, amelyen Kov cs Ferenc nyugalmazott lelkip sztor hirdetett ig t. Ismertett k Elek Gy rgy leg jabb k nyv t, majd k z leti dolgokr l besz lgettek.

Kov cs Ferenc nyugalmazott lelkip sztor M t evang liuma I. r sz nek 7-8. vers re p tette igahirdet s t: “K rjetek, s kaptok! Keressetek s tal ltok! Z rgessetek, s az ajt kiny lik el ttetek! Mert mindenki, aki k r, kap. Aki keres, tal l, s aki z rget, annak ajt t nyitnak”. J zus let nek azt a t rt net t id zte fel az igehirdet , amikor egy eg sz napos ld sos tan t i s gy gy t i tev kenys ge ut n elbocs totta a t meget s arra k rte a tan tv nyait, hogy a Genez ret-tav n thaj zva menjenek Kapernaumba, am g im dkozik. A mai ember sz m ra is fontos az im ds g. A hit kegyelem, ami nem adatik meg mindenki sz m ra egyszerre, de lehet azt k rni az im ds g ltal. Luther, a nagy reform tor sokat im dkozott. K nyveiben nagyon sok hasznos dolgot hagyott r nk, mert a maga tud s t a k z jav ra hagyta. Nem v letlen, hogy ezel tt tven vvel az egyh zf k elind tott k az imah t sorozat t, felismerve azt a hitbeli igazs got, hogy az im ds gban nagy er van. K t haz nk van: a f ld s a menny. Mik nt a tan tv nyoknak t kellett kelni k a tengeren, nek nk is sok h bor s g ltal lehet Isten orsz g ba bejutni. Sokszor rezz k, hogy nem vagyunk urai a mi let nknek. Van, amikor sim n halad a haj nk az let tenger n, de van, amikor beborul felett nk az g. L tjuk, hogy a politikusok, a nagyhatalmak teljesen elszakadtak az emberis gt l. De van valaki, aki k pes a tengeren j rni s k pes az is – mint P ter -, aki annak a szem be n z.

Az istentisztelet m sodik r sz ben Kov cs Ferenc Elek Gy rgy P rv laszt s, p rkapcsolat, h zass g, csal d c m k nyv nek zeneteir l besz lt. Elmes lte, milyen lm nyekben volt r sze, amikor nemr g megsz letett az unok ja. Asgy tekintett a k tetre is, mint egy jsz l ttre. Gorkijt id zve mondta: az a j r , aki a t rsadalmi oszt ly nak a szeme, a f le s a hangja. Ezek a tulajdons gok jellemz ek Elek Gy rgyre. Van szeme, f le, hogy megl sson, meghalljon dolgokat s van hangja, hogy azokat elmondja a maga eszk zeivel. Azzal, hogy meghallgat m sokat s azoknak hangot ad, megk nny ti azoknak a lelk t, akik nem k pesek kimondani a panaszaikat. Kov cs Ferenc a k tet olvas sakor al h zta azokat a r szeket, amelyeket nagyon fontosnak tartotta arra, hogy felolvassa a k nyvismertet n. A v g n annyi volt az al h z s, hogy id hi ny miatt nem v llalta azok felolvas s t.

A harmadik r szben Elek Gy rgy k z leti r sai j ttek sz ba. Az emberi kapcsolatok meghat roz ja val ban a csal d – hangs lyozta -, ezek a kapcsolatok nagyban befoly solj k a nagyobb k z ss gek – egyh zi, nemzeti, t rsadalmi, falu vagy v rosi k z ss gek – alakul s t, ppen ez rt fontos, hogy milyen p ld t ad a sz l , az egyh z, az iskola a gyerekek s a fiatalok sz m ra. Csak egy rendezett csal dban nevelked szem ly lehet p ldamutat tagja egy nagyobb k z ss gnek. Egy k z ss g csak akkor m k dik, ha p lda tud lenni m s k z ss gek sz m ra is. Az olyan telep l seken, mint Petty n, fontos, hogy az egy tt l nemzetis gek s vall si k z ss gek k lcs n sen tisztelj k egym st. Nem lehet azonban tiszteletnek tekinteni, elfogadni azt, hogy valaki vagy valakik meghamis tj k a telep l s t rt net t s megv ltoztatj k a h bor s h s k neveit, mindez a helyi s a megyei vezet s, valamint az rdekv delem hallgat sa mellett. A besz lget s sor n felvet dtek m g olyan k z ss gi probl m k, amelyek megold sra v rnak. A megh vott vend geket Genda Szabolcs h zigazda lelkip sztor k sz nt tte s elismer en sz lt mindkettej k l lek p t tev kenys g r l.

Szóljon hozzá