Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 8. nap – Nagy Erika

Imaheti gondolatok – 8. nap – Nagy Erika

„Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (János 8,12)

Nyolc napon át pihentünk Jézus lábainál. Újra eltelhettünk tanításával. Vitaminadag, melynek erejével megerősödtünk tanítványságunkban. Hálásnak kell lennünk, azért, hogy Ő nem tekinti pazarlásnak, feleslegesnek, hogy velünk foglalkozzon. Terve van velünk a jövőre nézve! Újra lehetőséget biztosított számunkra, hogy Világosságában megfürödve új erővel próbáljunk élni az Általa kapott új lehetőségben. Tanított bennünket: hogyan éljük meg hitelesen keresztyénségünket.

Világosságának reflektorfényében hasonlóan a parázna asszonyhoz és az őt kővel megbüntetni akarókhoz mi is magunkra ismerhettünk a történetek szereplőiben.

Tiszta, bennünket nem kárhoztató Szeretetének Világosságánál a világ keresztyénségének sokféleségére mutatott rá, és a világ hatásaként bennünket is befolyásoló, a keresztyénséget igy széthúzó számtalan bűneinkre. Minden kétséget kizáróan tudatta velünk: bízni Benne , ez a Béke! Isten a lehetetlen dolgok Istene! Meg tudja változtatni a legreménytelenebb és legkétségbeesettebb helyzeteket is, hogy ezáltal felfedje bölcsességét és erejét.

Azért teheti ezt meg, mert Ő a Világ Világossága! Minden kétséget kizáróan szeretné ezt tudatni a Benne bízókkal és reménykedőkkel, az Őt vádlókkal, a Benne kételkedőkkel és az Őt provokálókkal, amint tette ezt történetünk farizeusaival és szereplőivel is.

A keresztyén embernek felül kell kerekedni mindenen, az előítéletein is. A keresztyén családoknak hiteles képet mutatva kell tanúskodni arról, hogy Isten családjában milyen az élet. Isten rendje alapján, melyre Krisztus-Urunk rávilágit, az IGAZSÁGOSSÁGRA való törekvés elengedhetetlen az életben maradásunkra.

 Együtt kaptuk a Jézus Krisztusra figyelésre szóló felhívást: Aki az Igazság és az Élet, Aki a Világ Világossága.

        Isten megtartott bennünket sok megpróbáltatás idején, kilátástalan, sötét időkben: világválságokban, világháborúk, Istent és az Ő igazságát az emberek szívéből kiölni akaró kommunizmus ideje alatt.

Kérjük, változtassa meg életünket, hogy áldássá válhassunk mások számára!

Kérjük, hogy tudjuk megélni az egységet a sokféleségben, hogy mi magunk is világitokká váljunk! Van-e az Ő Világosságának, beszédének helye Benned?

A hét 8 napjára naponta 2-2 Ige helyezte szívünkre Istenadta feladatainkat, nem feledve, hogy az imádkozó szív mindig Igazságra törekszik.

Mikor Jézus ezeket mondta: sokan hittek Benne.

Bár igy lenne! Ha sokan hinnének Benne és járnának az Ő világosságában: másként cselekedve, mint eddig! Bízni Jézusban ez a Béke! Békesség Istentől!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá