Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imahét a Krisztus-hívők egységéért Pettyénben

Imahét a Krisztus-hívők egységéért Pettyénben

Megkezdődött az ökumenikus imahét Pettyén református templomában. Tegnap a házigazda lelkipásztor kezdte a sorozatot, ma folytatódik. Mindenki szeretettel várnak az imahétre, mely az alábbi programpontok szerint szerveződik:

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,18-20)

 1. nap, Vasárnap: de. 11 „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24
  Ám 5,22-25A lélektelen istentisztelet hiábavaló
  Lk 11,37-44 Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen

Szolgáló lelkész: Genda Árpád-Szabolcs – házigazda lelkész

Énekek: 412:1-3, 151:1, 151: 2-3, 428, 380:1-3, 346

 1. nap, hétfő du.6 : „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37
  Ef 4,22-25Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében
  Mt 5,33-37A törvény magyarázata

Szolgáló lelkipásztor: Dr. Geréb Miklós, Iriny (Nagykárolyi Református Egyházmegye)

Énekek:  350:1-3, 153:1, 153:2-6, 430:1-3, 254/B 1-2

 1. nap, kedd du.6 : „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8
  Zsolt 145,8-13A teremtett világ dicséri az Urat
  Mt 1,1-17Jézus Krisztus származása

Szolgáló lelkipásztor: Luczás Antal Lóránd  római katolikus plébános, Szatmár-Szentcsalád  Plébánia

Énekek: 484: 1-4, 155, 348:1-5, 455:1-3, 408

 1. nap, szerda du.6 : „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5
  Zsid 13,1-5Buzdítás szeretetre és tiszta életre
  Mt 6,25-34Isten gondviselése

Szolgáló lelkipásztor: Gellén Sándor esperes, Avasújváros (Nagybányai Református Egyházmegye)

Énekek:      168.1-4  ,  154  ,  477: 1-3  ,  334: 1-3  ,  291:1-2

 1. nap, csütörtök du.6 : Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18
  Ám 8,4-8A csaló kereskedők ítélete
  Lk 4,16-21Jézus Názáretben

Szolgáló lelkipásztor: Zsákai Norbert, Bogdánd (Nagykárolyi Református Egyházmegye)

Énekek:    161:1-3  ,  163  ,  467: 1-6   ,  409: 1-4  ,  346

 1. nap, péntek du.6 : „Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16
  Jer 10,12-16Isten és a bálványok
  Mk 16,14-15Az apostolok kiküldése

Szolgáló lelkipásztor: Erdős Csaba, Kaplony (Nagykárolyi Református Egyházmegye)

Énekek: 250:1-4, 167, 419:1-5, 481: 1-2, 408

 1. nap, szombat du.6 : „Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28
  1Sám 1,13-17Sámuel születése
  Mt 15,21-28A kánaáni asszony

Szolgáló lelkipásztor: Tolnai János, Patóháza (Szatmári Református Egyházmegye)

Énekek: 446:1-4, 165, 425: 1-4, 458:1-3, 488: 1-2 

 1. nap, vasárnap de.11 : „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1
  Zsolt 27,1-4Békesség Istennél
  Jn 8,12-20Jézus a világ világossága

Szolgáló lelkipásztor: Genda Árpád-Szabolcs – házigazda lelkipásztor

Énekek:  473:1-3, 164:1, 164:2-3, 162, 389: 1-5, 346

Szóljon hozzá