Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Ima a nemzetért – Március idusa Erdődön

Ima a nemzetért – Március idusa Erdődön

Szólt az Ige Erdőd református templomában március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából. A kormány által megengedett mennyiség alatt voltak jelen a templomban, de lelkesedésük annál nagyobb volt.

Vasárnap délelőtt 11 órától Kaszaniczki Csongor erdődi lelkipásztor hirdette az Igét János evangéliuma 15. részének 4. verse alapján: „Maradjatok énbennem és én tibennetek.” – mondja Jézus. Az igazi történelem Istennel kezdődik, aki egy népet választott ki egykoron, s mint egy szép szőlőskertre gondot viselt. Ám a nép nem mindig figyelt az Isten szavára, ilyenkor az Úr Isten levette kezét a népéről, de soha nem hagyta el.  Mit jelent ez? Azt, hogyha időszakonként csendben is van az Úr, nem azt jelenti, hogy elhagyott, épp ellenkezőleg figyelmeztetni és óvni szeretne, hogy veszedelembe ne essünk. Így figyelmeztet ma is, hogy térjünk hozzá és kezdjünk el még buzgóbban újra s újra imádkozni. – szólt az igehirdetés, majd az imádság is: “Sírva járunk-kelünk Uram, mi mindnyájan, kik élünk a nap alatt; óh, mert szinte percről percre szíveinkre új bánat terhe szakad. Háznépeink remegve mind reád tekint irgalomnak szent Atyja! Bár ez a föld siralomvölgy s tövissel nőt mégis édes itt életünk, óh mert szent tetszésed szerint téged itt imádunk s dicsérünk. Lásd meg Uram bánatunkat, siralmunkat s kedvezz a Te népednek. Ámen!”

Az igehirdetés után Tóth Eszter kántor és Molnár Aliz szavalt, majd együtt mentek ki a templom előtti Petőfi-Szendrey szoborcsoporthoz, hogy a tisztelet jeléül koszorút helyezzenek el a Petőfi köt szervetésében.

Útravalóul elhangzott: Itt az ideje még buzgóbban imádkozni, fohászkodni, tegyük ezt meg ma is a szükség idejében. Imádkozunk embertársainkért s a világért.

Szóljon hozzá