Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hitet erősítő imahét Németiben

Hitet erősítő imahét Németiben

Az elmúlt héten szervezték meg a Németi Református Egyházközségbe az imahetet, amit a egyházközség közösségi oldalán is végig lehetett követni. Az ott megtalálható információk alapján tekintünk vissza mi az alkalomsorozatra.

2020. január 19.-én, délelőtt 10 órától vette kezdetét az egyetemes imahét a Németi református templomban, Gellén Sándor nagybányai esperes, avasújvárosi lelkész hirdette az Igét a máltai keresztyének által kiválasztott igeszakasz alapján: „Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajótehert kihányák” (ApCsel 27,18) Pál apostolnak példaértékű élete, hite ösztönözzön bennünket is arra, hogy legyünk az ige hallgatói, igaz megtartói, hirdetői. Az egyetemes imahét második napján Szilágyi Balázs, a Láncos templom lelkipásztora erősítette a hitet a kijelölt ige alapján: “Több napon át sem a napot, sem a csillagokat nem lehetett látni. A vihar csak dühöngött, végül már minden reményünk odavolt, hogy megmenekülhetünk.” (ApCsel 27,20) A harmadik napon, kedden, Genda Szabolcs pettyéni lelkipásztor töltötte el szíveiket reménységgel Máté evangéliuma 11. részének 28-29 versei alapján: “Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” Igehirdetése során kitért arra is, hogy ne szűnjünk megKrisztusra támaszkodni, hisz Ő a hét hét napján, az év tizenkét hónapjában bőséggel kínálja a legjobbakat gyermekei számára.

Az egyetemes imahét negyedik napján, szerdán Kiss József egyházmegyei főjegyző, szatmárpálfalvai lelkipásztor, egykori egyháztag, idézte fel a kijelölt ige történetét (ApCsel. 27.rész 20-25 versei alapján). Elmondása szerint a templom is egy nagy hajó, szeretteinkkel is egy csónakban evezünk. Kérjük együtt a kegyelmes, irgalmas, szerető Istent, csillapítsa le körülöttünk a hullámokat, a háborgó tengert, a környezetünket, hogy Pálhoz és a hajón levőkhöz hasonlóan, mi is túléljük az élet viharait.
Az imahét ötödik napján Tolnay István nagykárolyi esperes hirdette az Úr igéjét, a hatodik napon pedig Bogya Kis Ferenc Szatmár-Szamos-negyedről érkezett a gyülekezetbe.

Az egyetemes imahét hetedik napján, szombat délután Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor az Apostolok cselekedetei 28. részének első 6 verse alapján világított rá a ma emberére. Pálhoz hasonlóan le kell ráznunk a kígyót a tűzbe, nem szabad utat engednünk a pletykáknak, ne adjunk tanácsot, választ olyan kérdésre, amire nem tudjuk a valós választ! Noha az Apostolok cselekedetei 28 részből áll a Szentírásban, a könyv ma is íródik, a saját, az egyházközség mindennapjaival. Legyünk hát igazi keresztények, igazi ökumenikusok, akik felekezettől függetlenül segítenek embertársukon.

Az igehirdetést követően Sipos Miklós lelkipásztor, ahogy minden imaheti istentiszteleten, szeretettel köszöntötte a gyülekezetet. Akárcsak a többi imaheti alkalmakon a nőszövetség éneke, valamint Dallos Anna és Bencze Nagy Ilona szavalatai gazdagítottak.

Január 26.-án délelőtt, az egyetemes imahét záró istentiszteletén Király Lajos szatmári esperes Ezékiel próféta könyve 2. részének 7. verse alapján hirdette az Igét: “És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.” Ez volt az áldásos alkalomsorozat utolsó Igéje.

Szóljon hozzá