Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Halld! – Ifjak szolgálata az IGEszigeten

Halld! – Ifjak szolgálata az IGEszigeten

Újabb szabadtéri istentiszteletre került sor a Deák téren, s habár az eső esett, mégis megfelelő körülmények között hangzott az Ige. A hatodik „karantén-videó” is bemutatásra került, melyben az ifjak tolmácsolták Mózes ötödik könyve 6. fejezetét.

Közeledik a századik igehirdetés az IGEszigeten, azaz Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalán, ahol a negyedik prédikáció-sorozatban Mózes második könyvét, azaz stílusosan és aktuálisan a Kivonulás könyve alapján hirdet Igét Rácz Ervin lelkipásztor. Így érkeztek el a vasárnap délelőtti szabadtéri istentiszteleten a 6. fejezethez. Az igehirdető a fáraó megkeményített szívéről szólt. Ugyan egy idő után az Isten keményíti meg a fáraó szívet, de a felelősség teljesen a fáraóé. Az egyiptomi csapások visszatérő motívuma, hogy a fáraó – még ha a csapás után ígéretet is tesz Izrael elbocsátására – a csapás elmúltával visszavonja azt, megkeményíti szívét. Az első öt csapás után csak a fáraóról mondja a Szentírás, hogy konok vagy kemény maradt a szíve és nem hallgatott Mózesre és Áronra, Isten követeire. Ő keményíti meg saját szívét. A megkeményítésnek először csak a hatodik csapás után lesz az alanya Isten, ekkor olvassuk először, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Az is figyelemreméltő, hogy a hetedik csapás után a megkeményedésnek már egyszer sem lesz alanya a fáraó. Itt még azt olvassuk: „Látva a fáraó, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve neki is, meg szolgáinak is. Megkeményedett a fáraó szíve, és nem bocsátotta el Izrael fiait – ahogyan megmondta az Úr Mózes által.” Innentől azonban mindig Isten a megkeményítés alanya. Mire enged ez a nyelvhasználat következteni? Arra, hogy a fáraó felelős azért, hogy megkeményítette a szívét. Lehetősége lett volna engedni az Úrnak, de nem tette. Mi Isten szerepe és mi a fáraóé a megkeményedésben? Kálvin János erről a következőt írta: „A szív keménysége az ember bűne, a szív megkeményítése Isten ítélete.” Azaz a szív, amely elutasítja Isten szavát, vergődik, szenved, mert tudja, hogy nem jó, amit tesz és megkérgesedik. – mondta igehirdetésében Rácz Ervin lelkipásztor.

Ezért kell meghallani az Igét még fiatalon. Nem lehet a Krisztus-követést túl korán kezdeni. Az  IGEsziget-fiatalok szolgálata tehát aktuális volt. Ők meghallották Isten szavát és ezért biztattak másokat is Mózes ötödik könyve 6. részét tolmácsolva, melynek 4. és 5. verse üzeni: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!”

Az IGEszigeten folytatódik minden este 8 órától az igehirdetés-sorozat, készülve pünkösd ünnepére. Három szabadtéri istentiszteletet tartanak a szigetlankai református templom előtt: szombaton 17 órától bűnbánati, vasárnap és hétfőn délelőtt 10 órától ünnepi istentisztelet lesz, Csatári Leila ünnepi legátus szolgálataival. Vasárnap délelőtt úrvacsorai közösség lesz az járványügyi előírásokat figyelembe-véve.

Az ifjak videója megtekinthető az alábbiakban:

Szóljon hozzá