Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Győztes Krisztus prókátorai – Lankadatlanul Dr. Békefy Lajossal

Győztes Krisztus prókátorai – Lankadatlanul Dr. Békefy Lajossal

Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztor, szociáletikus, közíró, fordító, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára, a Presbiter Lap főszerkesztője 1000. cikkét jelentette meg a kolozsvári Agnus Rádió honlapján. Ennek apropóján hívta meg Rácz Ervin lelkipásztor Szatmárnémetibe, azaz közel a tövisháti gyökereihez, a Lankadatlanul nyitott bibliaórára, Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetébe.

2012 eleje óta keletkezett az 1000 írás. Spirituális „mini-esszék”, ünnepi elmélkedési sorozatok, továbbá a keresztyénüldözéssel, a migrációval, az ökológiai problémákkal foglakozó  írások, híradások a világkeresztyénséget foglalkoztató aktualitásokról, esszék a reformációval, a reformátori örökséggel, ennek 21. századi érvényességével kapcsolatban, a világvallások helyzetét bemutató sorozatok, világsikerű keresztény könyvek recenziói, számos teológiai aktualitás, igazán biblikusan.

A csütörtökön 18 órától kezdődött “Lankadatlanul”-on ezen témák egy részét érintette a Hitünk a 21. század viharaiban című előadásaiban. Az ismert közíró, lelkipásztor, teológiai professzor előadása – egyebek mellett – arra világított rá, hogy mi a reformáció üzenetének mai jelentősége és hogyan lehetséges ezt továbbadni, továbbvinni mai modern korunk embere számára. Előadásában ugyanakkor érintette korunk sokféle problémáját és az azokra adható keresztyén válaszlehetőségeket is. Mi minden fenyegeti napjainkban és a jövőben a reformáció drága örökségét? Lesz-e újabb reformáció 500? Milyen békés fegyvereink vannak az ártalmak, támadások kivédésére? Háborúban áll a keresztyénség világszerte vagy “csak” szükségszerű ütközetek bajvívója és hadakozója? Milyen lelki fegyvertárad van? Mindezekre a kérdésekre adta meg a hatékony választ 25 kivetített kép segítségével, legfőképpen a Biblia iránytűjével.

Az ördög nem alszik, sem Szatmárnémetiben, sem a 21. században. Egyre rafináltabb módszerekkel próbálja Isten népét megtámadni, lejáratni, sarokba szorítani. „A legfontosabb dolognak azt tartom, hogy  a látszatokkal szemben, a lényegre koncentráljunk: nem vagyunk egyedül, nem egy lejárt órát próbálunk visszahozni a történelemben. Próbáljunk meg úgy előre tekinteni, hogy tudjuk, valaki vezet, valaki velünk van, velünk az utcán jár, együtt közlekedünk, együtt végezzük a napi dolgokat. Ne felejtsük el, nem vagyunk egyedül. Nem egy veszett ügynek vagyunk a prókátorai, hanem a győztes Krisztusnak védelme alatt állunk, aki úgy győztes, hogy közben áldozat, de harmadra kiderült: győztes Krisztusunk van – Victor quia victima” – mondta Békefy. Az ima mindig kéznél van, a lelki fegyvereket naponta fel kell öltözni, a győzelmes Krisztus védelme tudatában!

Az előadás előtt, közben és után a Lanka Duó, azaz Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter énekelt gyönyörű dicsőitő dalokat, melyek felerősítettek a jelenlevőket a lelki harcokban.

Szóljon hozzá