Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Fordulj vissza, mert lehet!

Fordulj vissza, mert lehet!

M holdas nyomk vet k sz l k nk azonnal jelzi, ha a tervezett tvonalr l elt rt nk. Az okos kis szerkezet visszaford t megsz lal s ra nincs az a g pkocsivezet , aki ne lass tana, s r vid rt kel s ut n ne engedelmeskedne a figyelmeztet sre. A t ved st rendez m dos t s eredm nnyel j r. A modern technika csodag p t vezredekkel kor bban megel zte Valaki, Aki ugyancsak nyomk vet nk s a lelkiismeret nkben megsz lal hang is. Isten nk gyakran figyelmeztet, igaz tja utunkat, hogy c lhoz rkezz nk.
Folyamatosan s t relmesen k vette seink s el deink let t, amint benn nket s ut dainkat sem fog magunkra hagyni. T rt nelm nk sor n t bb kiemelked esem nyben fedezhetj k fel Isten figyelmeztet felsz l t s ra a lelkiismeret sok s egyre t bb emberben visszhangoz hitvall s t, eg szen addig, hogy az Ige mennyei zenete, embereken t emberekhez rkezett. A reform ci f lezer ves aj nd k, amely Isten hangj ra rz keny tette az elbizonytalanodott embert, aki szembes lt elvesz s ben hatv nyoz d tehetetlens g vel, de kij zanod l t ssal fedezhette fel a j rhat t, valamint fel lr l hangz sz b l rthette az ltet parancsot. A reform torok pr f tai s apostoli szolg lata nem maradhat t rt nelmi eml k, p ld juk a mai hitvall kat tetemre h vja. Az evang liumi alapokhoz val visszat r s tekint lyes vfordul j n k telez az Ige mellett forgol d knak szembes lni k azzal, hogy van-e b tors guk meghallani a nyomvezet s mennyei hangj t, van-e hitel k a szakad k fel t ntorg kat visszafordul sra h vni; van-e b tors gunk s hitel nk j ir nyba fordulni s m sokat is erre sz l tani?!
A nyomvezet s g pi hangja arra k ri az elt ved t, hogy forduljon vissza, ahol lehet. A meg jul st h l val keres k ett l t bbet hisznek s tudnak. Mi hissz k s tudjuk, hogy mindenhol, s mindenkor van visszat r s. Isten zenete: mert lehet! Most, s az elk vetkezend kre n zve, legyen sz vbeli bizodalom, s biztos ismeret, hogy a h v ember az Istenhez val igaz kapcsolat ban, a maga letrendj nek megigaz t s t rem li s v rja a fel lr l val elk sz tett megold st. Mert lehet! Lehet, megint Isten gyermekeinek tekinten nk nmagunkat. Lehet, jb l k z ss gnek l tnunk magunkat s mieinket. A m ban sokat megemlegetett identit s ismertet jegyek k z , ak r els helyek k z tt, merj k odasorolni gyermeki s testv ri von sainkat. Ezzel nem cs kken sem az anyanyelv, sem a nemzet, sem m s ismertet k rt ke, s t ezzel er s dnek!
Isten rendj hez val visszafordul sunk s k rnyezet nk visszaford t sa az egy n, a teremtett ember nismeret nek, nbecs l s nek helyre ll t s val kezd dik. Hazudik mindenkor az, aki b rmilyen eszm t k vetve, arr l sz l, hogy nincs Isten, s az ember keresse a neki legjobban tetsz viselked sform t. A teremt s t rt nete b rmilyen r gi, nek nk mindig j s egy rtelm . A vil g s benne a mindeneket felvigy z ember Isten tulajdona. A kozmosz Ura csak a f ldet adta az embernek f b rletk nt. Ha a b rl rhatn m b resk nt viselkedik, akkor annak jelei, mint ihatatlan v z, elt ntetett erd k, megbolond tott ghajlatok s m sok, eltitkolhatatlanok s megmagyar zhatatlanok. Ha eddig er telen l tett k, akkor valljuk meg, magunk s ut daink boldogabb s tiszt bb j vend j ben bizakodva, hogy Isten k pm sai vagyunk. Az hasonl s g ra vagyunk f rfiak s n k, hogy gy sz lessenek gyermekek, s teljen meg az eg sz f ld vel nk. Al zattal kell bel tnunk, hogy k pm smivoltunkat gyakran f lre rtelmezt k, s m sok f lremagyar z s t nem helyesb tett k. Nem szabad listenek felemelked s t elfogadnunk, nem szabad a f rfi s n kapcsolat t a h zass gban eler telen teni, nem szabad azonos nem ek p rkapcsolat t p rtolnunk, nem szabad Istent egy tt eml ten nk az rd ggel vagy a modernkori b lv nyokkal. Valljuk, hogy Isten k pm sa szerint gyermekek vagyunk, akik Isten tj n az c lj t megismerve haladunk. Elismerj k, hogy vannak b neink s t ved seink, de a reform ci szellem ben meg llunk, s visszak rj k magunkat a hely nkre. Mert lehet!
Isten rendj be, az egyh z k z ss g be, van rem ny nk teljesen beilleszkedni. Az egyh z egyeteme, az ekl zsia, a gy lekezet, az im dkoz k k z ss ge gyakran lett a vil g cs fs ga. Mert lehet, most kell megint s er teljesen ki llanunk J zus Krisztus ltal megszabad tott emberek k z ss g ben az egyh z szabads g rt. Mert lehet, nem k v nhatja senki sem, semmilyen iga terh t vissza nmag ra. Nincs nk ny, h b ress g, rabszolgas g, s t ni hatalom ott, ahol a Szenth roms g munk j t nem g tolja a gy l let, az rul s s a b n megannyi v ltozata. Isten egyh z t, azaz a mi k z ss g nket sokszor rte az a v d, hogy emberi t kolm ny, s a papok meg lhet si er lk d s b l keletkezett s m ig megmaradt fura int zm ny. Az els templom meg p t j nek a k vetkez ket mondta Isten: “Kiv lasztottam s megszenteltem ezt a h zat, az rt itt lesz az n nevem r kk , itt lesz a szemem s a sz vem is mindenkor.” (2Kr n. 7,16) Salamon hallja, nek nk hallanunk kell ezeket a megk rd jelezhetetlen szavakat. A mindenkori rd gi hatalom igyekszik ppen az ellenkez j t ll tani, mert a val s g sohasem rdekelte a d moniz lt vil got, de ennek v get kell vetn nk. nazonoss gunk egyik vez r eleme, hogy Isten gyermekeik nt kiv lasztottak vagyunk s megszentelt let ek, kiv lasztott s megszentelt helyen! A h z, a templom, ahol egy tt vannak az Isten k pm s ra teremtett emberek, mint Salamon s kort rsai, mint te s n a h v k k z ss g ben, egy h ztart sban, ugyanazon h zi rend fenntart s ban, egyh zi gy lekezetben Isten nev ben. Ilyen k z ss gben nem lehet nem szrevenni, hogy a szeretet fel gyelete alatt vagyunk. Isten szeme, a testv rek tekintet vel fordul fel nk, hogy ne lehessen eltitkolni f jdalmat, f lelmet vagy r m t s boldogs got. Ebben a h zban Teremt nk sz ve dobog rt nk mindenkor. Ezt a sz vdobban st hallhatjuk az istentiszteletek alkalmain, az Ige h s ges hirdet s ben, a lelkes nekl s harm ni j ban, az im ds g t rdreereszt al zat ban. Isten sz ve akkor is jelen van a h zban, amikor mi h zon k v l maradunk.
Mert lehet, most halljuk meg a fel lr l rkez ge-Sz t, hogy t rj nk meg, vagy vissza ak r, hogy utunkat el ne vesz ts k. Ink bb legy nk m dos t s-v llal mindig reform l d p ld i mieinknek s gyermekei kegyelmes Aty nknak.
Nagyv rad, 2017. janu r 1.
A b kess g k tel k ben!
Cs ry Istv n

Szóljon hozzá